De særlige Covid-19 vaccinationstilbud udfases i løbet af januar 2023

Sidste opdateret

Den udvidede vaccinationspakke udfases nu, da der ikke længere foreligger en ekstraordinær situation. Sundhedsvæsenet vil i første halvdel af januar 2023 fortsat udbyde influenza-, Covid-19 og kighostevaccination til de hidtidige definerede målgrupper.

I maj 2020 blev den første såkaldte ”udvidede vaccinationspakke” indført. Det drejede sig om et tilbud om vaccination mod pneumokokker til alle over 65 år samt til personer i særlig risiko.

Vaccinationspakken indeholdt også et tilbud om kighostevaccination til gravide i og fra efteråret 2020 et tilbud om influenzavaccination til personer på 65 år og ældre samt til børn. Målet var at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under et eventuelt udbrud af coronavirus. Fra begyndelsen af 2021 indgik vaccination mod Covid-19 i programmet. I efteråret 2022 blev der tilbudt booster-vaccination med den nyudviklede variantopdaterede vaccine.

Den udvidede vaccinationspakke udfases nu, da der ikke længere foreligger en ekstraordinær situation. Covid-19 må forventes fortsat at være til stede i samfundet en rum tid endnu, men de nuværende varianter vil næppe give væsentlige udforringer i sundhedsvæsenet. Nye varianter vil kunne ændre situationen i løbet af kort tid. Udviklingen følges derfor tæt.

Sundhedsvæsenet vil i første halvdel af januar 2023 fortsat udbyde influenza-, Covid-19 og kighostevaccination til de hidtidige definerede målgrupper.  På Corona-hjemmesiden https://corona.nun.gl/ kan man fortsat finde oplysninger om åbningstider. Se nærmere under Vaccinationsplaner. Mange i målgruppen for Covid-19 boostervaccination og influenzavaccination er fortsat ikke vaccineret. Alle i målgrupperne opfordres til at tage imod tilbuddet nu.

Venlig hilsen
Henrik L Hansen 
Nunatsinni Nakorsaaneq/Landslæge 
Nunatsinni Nakorsaaneqarfik/ Landslægeembedet