Nu er der restriktioner i Ilulissat fra 6. januar

Sidste opdateret

Der er konstateret smittespredning med ukendte smittekæder i Ilulissat, og derfor indføres der nu restriktioner.

I henhold til bekendtgørelsen om midlertidige restriktioner for visse byer og bygder, som trådte i kraft i går, indføres der nu restriktioner i Ilulissat. Restriktionerne træder i kraft ved midnat natten mellem d. 5. og 6. januar 2022 og gældende indtil smittespredningen enten stopper eller ikke længere er med ukendte smittekæder.

Krav om brug af mundbind eller visir, coronapas og maksimalbelægning i byer og bygder med Covid-19 smitte med ukendte smittekæder

Der træder følgende tre restriktioner i kraft i Ilulissat:

 • Coronapas
 • Maksimalbelægning af offentlige lokaler
 • Mundbind eller visir

Krav om gyldig corona dokumentation

Kravet om gyldig corona dokumentation gælder uanset testmulighederne i byen.

 • Alle på 12 år og derover skal fremvise dokumentation på at de er færdigvaccineret mod Covid-19, tidligere smittet eller har en gyldig Covid-19 test, i lokaler hvortil offentligheden har adgang. Det inkluderer barer, restauranter, kulturhuse, m.m. Se hele listen i bekendtgørelsen.
 • Reglerne gælder også, hvis du i din by eller bygd ikke har mulighed for at blive testet. I disse tilfælde er det kun dem, der kan dokumentere, at de er vaccinerede eller for nyligt har overstået et forløb med coronasmitte, der har adgang til offentligt tilgængelige lokaler.
 • Som noget nyt, så er kravet ikke længere gældende for medarbejdere
 • Kravet om gyldig corona dokumentation gælder ikke i skoler, sundhedsvæsnet mfl. Se hele listen over undtagende steder i bekendtgørelsen.

Maksimal belægning af offentlige lokaler

En del af restriktionerne i byer eller bygder med smittespredning fra ukendte smittekilder er en maksimalbelægning på 50 %.

Det betyder, at der kun må være halvdelen af de mennesker i et offentligt tilgængeligt lokale, som brandmyndighederne har godkendt lokalet til.

Hvis et lokale ikke har en begrænsning fastsat af brandmyndighederne, må der maksimalt opholde sig 1 person pr. 4 m2.

Mundbind eller visir

I offentlige transportmidler og lokaler hvor offentligheden har adgang, skal alle der er 12 år eller derover bruge mundbind eller visir. Det betyder, at kravet f.eks. også finder anvendelse i kirker og butikker.

Der er følgende undtagelser fra reglerne:

 • Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Ansatte i detail- og servicebranchen kan i stedet for mundbind eller visir anvende plastikskærm, som afskærmer kontakten mellem kunde og den ansatte.
 • Mundbind og visir må endvidere fjernes helt eller delvist f.eks.:
 • Under indtagelse af mad og drikke.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Under sportsudøvelse.

Du kan læse en vejledning til, hvordan virksomheder kan kontrollere, at deres kunder og gæster overholder restriktionerne. Vejledningen findes ved at klikke her.

Du kan læse bekendtgørelsen ved at klikke her.