Nye regler for rejser til og i Grønland

Sidste opdateret

På baggrund af smittesituationen både herhjemme og i udlandet har Naalakkersuisut besluttet at opdatere og forlænge reglerne for rejser til Grønland, og reglerne for rejser internt i landet. De nye regler træder i kraft mandag den 6. december og gælder til og med den 6. marts 2022.

Krav for at flyve til Grønland

For flyrejser til Grønland gælder nu at:

  • Alle passager på et fly til Grønland, der er over to år, skal have en negativ PCR-test, der er højst 48 timer gammel. I perioden 6-7. december 2021 må testen dog være op til 72 timer gammel.
  • Passagerer på 12 år og derover der ikke bor i Grønland, skal også kunne dokumentere at de er fuldt vaccineret.
  • Passagerer der har været nærkontakt til en smittet inden for den seneste uge skal kunne fremvise en PCR-test taget på 4. dagen efter at man har været i nærkontakt med den smittede og en ekstra test taget to dage herefter.

Kun vacciner, der er godkendt i EU accepteres.  Den negative PCR-test skal indeholde oplysninger om navn på den testede, tidspunkt for testen og udstederen af testen. Testen skal være foretaget på et godkendt sted i EU, EFTA eller UK.

Særlige regler for skibe og personer ombord som ankommer til Grønland
For passagerskibe gælder nu:

  • Passagerskibe som krydstogtskibe og lystbåde, må ikke ankomme til Grønland, hvis de inden for 14 dage før ankomst til Grønland har anløbet udenlandsk havn eller havn i Danmark eller på Færøerne eller på anden vis har fået personer ombord fra disse steder.

Passagerskibe må gerne lægge til kajs hvis ingen besætningsmedlemmer eller passagerer kommer i land, eller hvor personer udefra kommer ombord, søge nødhavn på grund af havari, motorskade, brand om bord eller lignende akutte situationer.

Reglerne gælder ikke for skibe på en fast rute, hvor der regelmæssigt er ankomst og afgang i grønlandske havne.

Krav ved rejse indenfor landets grænser
Ved rejse inden for landets grænser gælder nu:

  • Personer, der rejser fra en by eller bygd til et andet sted inden for landets grænser, skal være færdigvaccineret eller have en negativ test der er højst 48 timer gammel.
  • Uvaccinerede personer over 2 år, der rejser fra en by eller bygd hvor det ikke er muligt at blive testet skal gå i karantæne på destinationen i 14 dage, eller indtil de er testet negative. Er der ikke mulighed for at blive testet på destinationen, varer karantænen i 14 dage.
  • Personer i karantæne må ikke deltage i arrangementer eller forsamlinger. De må dog gå i dagligvarebutikker for at foretage nødvendige indkøb, hvis de bruger mundbind eller visir.

Krav om mundbind eller visir

Passagerer på 12 år og derover samt personale skal benytte mundbind eller visir ombord på luftfartøjer og skibe i rutefart. Det samme gælder i lufthavne, terminalområder og lignende.

Kravet gælder ikke for personer, der opholder sig i en kahyt eller lignede og hvor personen ikke er i kontakt til andre passagerer end de personer, der indgår i vedkommendes husstand.

Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Efter ankomst til Grønland

Uvaccinerede personer over 2 år der ankommer til Grønland, skal i karantæne på destinationen i 14 dage eller indtil de er testet negative. Er der ikke mulighed for at blive testet på destinationen varer karantænen i 14 dage.

Personer i karantæne må ikke deltage i arrangementer eller forsamlinger eller komme i lokaler som offentligheden har adgang til.  De må dog gå i dagligvarebutikker for at foretage nødvendige indkøb, hvis de bruger mundbind eller visir.  

Undtagelse for smittede personer

Personer der tidligere har været smittet med Covid-19, og som kan fremvise dokumentation for et positivt testresultat for Covid-19, som er foretaget ved PCR-test, og som ved anvendelsestidspunktet er mindst 14 dage og højst 12 uger gammelt, omfattes af de samme regler som færdigvaccinerede – disse skal dog ikke fremvise en negativ PCR-test.

For blandt andre politiet, borgerligt ombud og domstole gælder en række undtagelser. De kan findes i bekendtgørelsen som kan læses her.