Krav om brug af mundbind eller visir i byer og bygder med Covid-19 smitte

Sidste opdateret

I byer og bygder, hvor der inden for de seneste 14 dage er konstateret smitte med Covid-19 med ukendte smittekæder, skal personer på 12 år og derover benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:

 • Befinder sig i lokaler hvortil offentligheden har adgang.
 • Udfører arbejde som ansatte i detail- og servicebranchen, når de har kundekontakt.
 • Befinder sig i offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer. 

Det betyder, at kravet f.eks. også finder anvendelse i kirker og butikker.

Der er følgende undtagelser fra reglerne:

 • Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.
 • Ansatte i detail- og servicebranchen kan i stedet for mundbind eller visir anvende plastikskærm, som afskærmer kontakten mellem kunde og den ansatte.

Mundbind og visir må endvidere fjernes helt eller delvist f.eks.:

 • Under indtagelse af mad og drikke.
 • Under indtagelse af medicin.
 • Under samtale med personer, der mundaflæser.
 • Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
 • Hvis politiet skal foretage identifikation.
 • Under sportsudøvelse.

Under ”Områderestriktioner” på corona.nun.gl. kan du se i hvilke byer og bygder reglerne gælder. Den 6. december 2021 finder kravet anvendelse for Nuuk, Upernavik (samt tilhørende bygder) og Qasigiannguit, da disse områder har haft smittespredning inden for de seneste 14 dage.

Reglerne gælder fra den 6. december 2021 til den 6. marts 2022.

Du kan læse hele bekendtgørelsen her