Sådan udvikler smitten sig i Nuuk: De uvaccineredes epidemi

Sidste opdateret

Siden det først tilfælde af Coronavirus blev konstateret på den integrerende institution Timiaqat i begyndelsen af september, har smitten bredt sig hurtigt i Nuuk. Op imod 200 personer er blevet smittet i hovedstaden over de seneste uger.

Hvor smitten i starten af udbruddet var koncentreret omkring børneinstitutioner, har den i dag bredt sig til store dele af samfundet. Det samlede antal smittede i Nuuk til og med den 22. september fordelte sig i følgende aldersgrupper.

51 (28%) var under 10 år

27 (15%) var i aldersgruppen 10-19 år

37 (21%) var i aldersgruppen 20-29 år

32 (18%) var i aldersgruppen 30-39 år

32 (18%) var 40 år eller ældre

”Der er ikke længere noget klart mønster i hvordan personer i Nuuk bliver smittet. Hovedparten af tilfældene er fra kendte smittekæder, men der dukker hver dag nye tilfælde op, hvor de nye tilfælde er blevet smittet et ukendt sted ude i samfundet”, siger Landslæge Henrik L. Hansen.

I Nuuk har 72,1 procent af befolkningen fået det første vaccinestik, mens 66,2 procent har fået det andet stik. På landsplan har 62 procent fået begge stik. Nuuk ligger altså over landsgennemsnittet, men et stykke under Danmark hvor 74 procent har fået det andet stik eller Island hvor 77 procent har fået det andet stik. Befolkningens aldersfordeling er dog anderledes i Grønland med flere under 12 år, så vaccinationsdækningen vil aldrig kunne blive lige så høj.

Det er de uvaccinerede der driver epidemien
Smitteudbruddet understreger imidlertid at vaccinerne virker. 58 procent af de smittede i Nuuk er uvaccinerede, 9 procent er delvist vaccinerede mens 33 procent er fuldt vaccinerede.

En del af de fuldt vaccinerede havde dog fået 2. stik omkring det tidspunkt de blev udsat for smitte, og var derfor ikke fuldt beskyttet. Man har først maksimal beskyttelse 2 uger efter sidste stik.

Her er det vigtigt at huske på, at to tredjedele af befolkningen er fuldt vaccinerede. De uvaccinerede har således en langt større risiko for at blive smittet en de fuldt vaccinerede.

”Ifølge det amerikanske CDC, bliver de vaccinerede meget sjældent syge, og risikoen for at de smitter videre er meget lille. Hvis vi havde haft samme vaccinationsdækninger som Danmark eller Island, ville dette udbrud formentlig være blevet meget mindre, og ikke medført samfundssmitte i det omfang vi ser nu”, siger Henrik L. Hansen.

I det aktuelle udbrud i Nuuk har to smittede været indlagt.  Det stemmer umiddelbart overens med de danske erfaringer, der viser at mellem en og to procent af smittetilfælde ender med en indlæggelse.