Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner i hele Grønland for perioden 13.-16. juli 2021

Sidste opdateret

Antalsbegrænsninger på indendørs arrangementer m.v.
§ 2. Indendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende må maksimalt have 20 deltagere.

Antalsbegrænsninger på udendørs arrangementer m.v.
§ 3. Udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende må maksimalt have 20 deltagere.

Krav til lokaler hvortil offentligheden har adgang
§ 4. Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:

Antalsbegrænsninger i offentlige transportmidler
§ 5. Offentlige transportmidler, herunder busser og taxaer, må ikke medtage flere passagerer, end der er siddepladser.
Stk. 2. Pligten til at sikre overholdelse af stk. 1 påhviler ejeren af transportmidlet.

Krav om at bære mundbind eller visir
§ 6. Personer på 12 år og derover skal benytte mundbind eller visir i forbindelse med at de:

Stk. 3. Ansatte i detail- og servicebranchen kan i stedet for mundbind eller visir anvende plastikskærm, som afskærmer kontakten mellem kunde og den ansatte.
§ 7. Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet.
Stk. 2. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Foranstaltninger
§ 8. Der kan idømmes foranstaltninger efter kriminalloven for den, der overtræder §§ 2-4 og § 5, stk. 1.
Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) kriminalretligt ansvar efter reglerne i kriminallovens kapitel 5.
Stk. 3. Bøder tilfalder landskassen.

Ikrafttræden og gyldighed i tid
§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. juli 2021, kl. 19:00.
Stk. 2. Restriktioner, forbud, påbud m.v. efter bekendtgørelsen er gældende til og med 16. juli 2021.

Link til fuld bekendtgørelse