airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Skattefrie feriefrirejser omfatter nu også hotelovernatninger

Hotelovernatninger er for året 2020 omfattet af ordningen vedrørende skattefrie feriefrirejser. Det har Naalakkersuisut og en række centrale fagforeninger, der administrerer feriefonde, indgået en aftale om.
18. maj 2020


Vittus1
Aftalen omfatter feriefondene hos AK, ASG, KIGUT, IMAK, NPK, PK/PPK, SIK, SSK og TP.

Normalt omfatter en skattefri feriefrirejse udelukkende transport fra tjenestestedet til København – eller en anden destination her i landet. Sidstnævnte med den begrænsning, at beløbet ikke må overstige billetprisen på en rejse fra tjenestestedet til København retur. Nu omfatter ordningen også hotelovernatninger, dog inden for samme ovennævnte beløbsbegrænsning.

Med den midlertidige ændring i regelgrundlaget kan man altså konvertere det beløb, der ellers skulle være brugt på en rejse t/r til København fra tjenestestedet til en rejse internt i Grønland og, hvis den interne rejse er billigere end turen til København ville have været, hel eller delvis dækning af hotelomkostninger på rejsedestinationen. Dette sidste var der uden tillægsaftale ikke mulighed for.

Det er vigtigt at understrege, at rejsen skal bestilles samlet, og det er også vigtigt at understrege, at ordningen er omkostningsneutral for feriefrirejsefondene, således den rejsende selv skal betale eventuelle hotelomkostninger, der rækker ud over det beløb, der ellers kunne være rejst for svarende til billetprisen på en rejse fra tjenestestedet til København t/r.

De enkelte rejser administreres af organisationerne og i henhold til deres vedtægter og retningslinjer.”

De underskrivende organisationer udtaler i fællesskab:

Turistbranchen har været hårdt ramt under corona-krisen, da turisterne ikke har mulighed for at rejse til vores naturskønne byer. Med aftalen har det været vigtigt at sikre medlemmerne bedst mulige rammer for afholdelse af deres ferie. Flere medlemmer har udtrykt bekymring for at rejse til Danmark på grund af Corona. Muligheden for at anvende dele af rejsebeløbet til hotelovernatning i Grønland uden beskatning forbedrer derfor vore medlemmers feriemuligheder samtidig med, at det kommer det grønlandske turisterhverv til gode i en krisetid.

Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer udtaler:

Jeg er glad for og stolt af, at vores organisationer og Naalakkersuisut kan stå sammen i denne for vort land økonomiske alvorlige stund. Med denne aftale sender vi et stærkt signal til vores turistbranche om solidaritet og sammenhold. Denne aftale er i sig selv et skridt på vejen mod en genetablering af turistsektoren i vores naturskønne land. Jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at komme rundt langs vor langstrakte kyster. Jeg vil gerne rette en varm tak til organisationerne for deres imødekommenhed i sagen.

Aftalen har en varighed indtil årets udløb, dvs. den 31. december 2020, da aftaleparterne forventer, at det er i denne periode, hvor krisen vil være hårdest for turistaktørerne.

Med venlig hilsen

Vittus Qujaukitsoq
Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer

Dina Olsen
Formand for AK

Anette Bojsen
Formand for ASG

Birthe Møller Therkildsen
Formand for IMAK

Ken Jensen
Formand for Sundhedskartellet PK/PKK

Jess. G. K. Berthelsen
Formand for SIK


Kontakt
Martin Christiansen (Finansdepartementet)
Toqq/direkte 34 52 13
MCHR@nanoq.gl
Vittus2