Atuarfinnut plakatit – Atuarfinnut innersuussutit

Coronavirusip atuarfimmi tuniluutinnginnissaanut iliuusissat:

  • Atuartut, ilinniartitsisut sulisulluunniit allat napparsimagunik atuarfimmukassanngillat.
  • Assatit imermik qaqorsaaserluakkamik asakulakkit assannulluunniit spritti atoruk.
  • Atortut qaavi minnerpaamik ullormut ataasiarlugit asallugillu tunillannartuiartakkit.
  • Inunnut allanut qanillinaveersaarit.

Paasissutissarsiffik: Unicef

Kingullermik nutarterneqarpoq