Kalaallit Nunaannut angalanissat sioqqullugu

Nunatsinnut angalasutut SUMUT-immersuiffissaq immersorsimassavat immersuinermullu uppernarsaat pissarsiarisimassallugu: www.sumut2020.gl

Sumut-immersuiffissaq angalasunut tamanut aamma akiuussutissamik kapitinnikunut atuuppoq. Tikittut pillugit paasissutissat katersornissaat Sumut-immersuiffissami siunertaavoq, taamaaliornikkut tunillaassortut sumiissusersiornerannut atatillugu pisariaqassappat Nunatta Nakorsaaneqarfia paasissutissanik atuisinnaaniassammat. Sumut-immersuiffissami paasissutissat tamarmik sapinngisamik eqqortuunissaat pingaaruteqarpoq; ullut aallarfissat, sumiiffissat oqarasuaatillu normua ilanngullugit.

Inniminniinermut normu immersuiffissami atorneqartussaammat Sumut-immersuiffissaq immersortinnagu billitsimik pisereersimasariaqarputit.

Akuersissut

Sumut-immersuiffissaq Rigshospitalikkoortillugu tunniussinnaavat. Rigshospitalimut nassiussiguit Rigshospitalip misissortinnivit inerneri Air Greenlandimik avitseqatigisinnaagaa akuersissaatit. Atit, misissuinerup inernera aamma misissugassap uppernarsaataa Air Greenlandimit pineqassapput. Allattuiffik isumannaatsumik nassiunneqassaaq aamma allattuiffik Air Greenlandimit atorneqareeruni peerneqassaaq.

Uppernarsaatitut maili

Sumut-immersuiffissamik immersuereeruit uppernarsaatitut mailimik angalaninni atugassannik tunineqassaatit. Uppernarsaatitut maili elektroniskiusoq imaluunniit anillatsinnikoq aallalernermi mittarfimmi sulisunut takutinneqassaaq. Taamaattumik paasissutissat ilinnut tunngasut angalanissannut pilersaarummut naapertuunnersut marloriarlugit misissussavatit.

Apeqqut

Sumut-immersuiffissap immersornissaanut apeqqutissaqaruit:

 • 80 11 00 attavigiuk
 • corsek@nanoq.gl allaffigiviuk

Qarasaasiamut, internetimut, printerimut allanullu isernissat pisariaqartikkukku:

 • Qanitanni kalaallit illuat saaffigiuk. Attaveqarnissamut paasissutissat uaniipput www.groenlandskehuse.dk
 • Københavnimi Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia uunga saaffigiuk +45 3283 3800 ullullu marluk sioqqullugit naapinnissamut piffissamik inniminniigit.

Piumasaqaatit

Kalaallit Nunaanni angalaniaruit Covid-19-imik nappaateqannginnermik uppernarsaammik takutitsisinnaasariaqassaatit. Misissortinneq PCR-testiussaaq ulloq amerlanerpaamillu aallarfissamit 72 tiimit (ullut pingasut) inorlugit pisoqaassuseqassalluni.

Misissortinnissamut inniminniineq

Danmarkimi sumiluunniit misissortinnissaq neqeroorutaavoq. Misissuisarfiit pisortatigoortut akuerisaapput innersuussaallutillu. Malugiuk misissuisarfiit ilai namminersortut akuerisaammata, kisianni akiliuteqaqqusisinnaapput, nammineq akiligassannik. Danmarkimi misissuivimmik nassaarsinnaavutit una link atorlugu: Test center DK

Misissuisarfiit tamarmik PCR-testertitsisannngimmata eqqumaffigiuk.

Misissortittoqarpallaarnera sivisuumillu utaqqisoqarnera pissutigalugu misissortinnissamut utaqqinerup sivisusinnaanera eqqumaffigeqqussavarput.

Rigshospitalikkut misissortinnissat inniminneruk Kalaallit Nunaannut angalassaguit Rigshospital aqqutigalugu misissortinnissamik inniminniissaatit (gronland-corona.rigshospitalet@regionh.dk) Rigshospitalimut inniminniinermi mailimi ilanngunneqassapput:

 • Sumut-immersuiffissaq immersorneranut uppernarsaatitut maili
 • Ateq
 • Inuup normua
 • Oqarasuaativit normua Danmarkimi atorsinnaasoq
 • Mailadresse atuuttoq
 • Kalaallit Nunaannut angalanermut ulloq aallarfissaq
 • Misissortinnissamut nammineerlutit inniminniissaguit www.coronaprover.dk (NemId pisariaqarpoq), imaluunniit Rigshospitalimit piffissamik misissortiffissamillu inniminniissunneqassaguit. Taamaappat, ulloq suna misissortikkusunnerlutit sumilu misissortikkusunnerlutit allallugu mailerit. Tamatuma kingorna Rigshospitalimit mailadressimut nalunaarutigisannut mailerfigineqassaatit, misissortinnissamut piffissaq sumiiffissarlu pillugu paasissutissat ilanngullugit.

Misissortinnerup inernera akissutisinissamullu utaqqineq

Misissortinnivit inernera uani takusinnaavat www.sundhed.dk

Rigshospitali avaqqullugu nammineerlutit inniminniiguit, soorlu www.coronaprover.dk, nakorsarisat imaluunniit misissuisarfiit namminersortut aqqutigalugit, taava nammineerlutit uku isumagissavatit:

 1. Tunillattissimannginnermut uppernarsaatip pissarsiarinissaa
 2. Aallartinnak misissortinnerpit inernerata pissarsiarinissaaq qulakkiissavat.

Misissortinnerup inernera makkuninnga paasissutissanik imaqassaaq:

 • “COVID-19-imut misissortissimaneq”. MALUGIUK, Akiuussutissaqarnermut misissortinnerussanngilaq.
 • Atit
 • Inuuiit
 • Ulloq misissortiffik
 • Misissuinerup inernera

Misissortinnermi Rigshospitali aqqutigalugu misissortinnissamut inniminniisoqarsimanersoq Danmarkimilu sumi misissuisoqarsimanersoq akissutisinissamut apeqqutaassaaq.

Air Greenland Rigshospitali aqqutigalugu misissortissimanermut inernerik Rigshospitalimiit pisarpoq. Taamaalillutik nassatannik tunniussininni misissortissimaninnut inernera takoriaannaassavaat. Taamaalilluni ilinnut NEM-ID-qanngitsumut taamaattumillu misissortinnivit inernerani saqqummersitseriaannaanngitsumut iluarnerussaaq.

Malugiuk, aallarnissannut tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik takutitsisinnaanngikkuit aningaasartuutit matussusernissaat nammineq akisussaaffigissagakku.

Nunanit allaneersunik misissuisarneq

Eqqumaffigeqqussavarput, Kalaallit Nunaannukarniaraanni Danmarkimut angalaniarnermiit maleruaqqusanit allaanerummata.

Kalaallit Nunaannut angalanissamut misissortissimanermut uku piumasaqaataapput:

 • Misissortinneq pisortat nakorsiartarfiini imaluunniit nunani avannarlerni (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Færøerne aamma Island) misissuisarfinni namminersortuni akuerisaasunilu pissaaq.
 • PCR-RNA-imik, RT-PCR-imik misissortinnerussaaq imaluunniit SARS-CoV-2-misissortinnerussalluni (PCR-imik misissortinnermik toqqusaakkut tigusiffigitinnikkut pinerusartoq. Misissortinnerli tassaassanngilaq akiuussutissaqarnermut misissortinneq, qinngakkut tigusiffigitinnikkut pisartoq.)
 • Misissortissimanermiit aallarnissamut 72 tiimit (ullunik pingasunik pisoqaassusilik) sinnersimassanngilai. Nuna mattusimaqqusaanermik piumasaqaateqarfiusoq aqqusaarsimagaanni Danmarkimut aallannginnermi ullunik marlunnit pisoqaanerunngitsumik tunillatsissimannginnermut uppernarsaateqarnissaq aamma piumasaqaataavoq. Coronasmitte.dk annertunerusumik paasisaqarfigiuk

Angalasut Naalagaaffeqatigiinnerup avataaneersut nunani avannarlerni misissortinnissamik nammineerlutik inniminniissapput, PCR-imillu misissortissimanermi tunillattissimannginnermut uppernarsaammik pissarsiniassallutik.

Misissortissimanermi inernerusoq kalaallisut, danskisut tuluttulluunniit allassimassaaq.

Misissuinerup inernerata nutaanngissusissaanut piumasaqaat namminneq nunagisami misissugassamik tigusiffigineqarsimanissaannut naapertuutissaaq aamma ullut pingasut iluanni Danmarkimi Kalaallit Nunaannut ingerlaqqiffiusinnaasunut angumersisoqarsinnaatillugu. Tamannali ajornarpat Danmarkimi misissorneqarnissaq ilanngullugu eqqarsaatigalugu angalanissamut pilersaarusiortoqassaaq.

Angalasut naalagaaffeqatigiinnerup avataaneersut pisortat tupernik misissuisarfiit (Nationale testcentre, Kastrup Lufthavnimi imaluunniit peqqissaaviit tupernik misissuisarfiliaat ilanngullugit) atorsinnaanngilaat, taakkununnga angalasunut misissortinnermi inernerup uppernarsaataanik tunniussisannginneq patsisaalluni. Uppernarsaat Air Greenlandimut nassatanik tunniussinermi pisariaqarpoq.

Kapitinneq kingullermiit ullut 14-nit qaangiuppata tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqalissaaq. Tamanna uppernarsarsinnaasariaqarpoq.

Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimagaluaruilluunniit immersugassiaq Sumut aamma COVID-19-imik tunillattissimannginnermut uppernarsaammik 72 tiiminit pisoqaanerunngitsumik (ullut pingasut) aallalerninni takutitsissaatit. 

Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimaguit Nunatsinnut tikinnermini angerlarsimaannartariaqarnallu misissorteqqittariaqassanngilatit. Sulisuniit aperineqaruit akiuussuserneqarnerpit killiffianik takutitsisinnaasariaqarputit.

Siusinnerusukkut COVID-19-imik tunillanneqarsimaguit PCR-millu misissukkap positiviuneranut uppernarsaat, piffissami aallarnerup nalaani sivikinnerpaamik ullunik 14-inik pisoqaassusilik aamma annerpaamik sapaatip akunnerinik 12-inik pisoqaassusilik takutissinnaagukku, taava naammassilluni akiuussuserneqarsimasunut malittarisassanut ilaassaatit.

Misissortinnivit takutippagu tunillatsissimasutit ima iliussaatit:

 • Mittarfimmukassanngilatit
 • Ingerlaannaq mattutissaatit, sumiiffimmi COVID-19-imut tunillatsissimasunut malittarisassat malikkit
 • Nammineerlutit qaavatigut aningaasartuutit akilissavatit
 • Covid-19-imik tunillatsissimanngikkuit aatsaat Kalaallit Nunaannut angalagit

Billetsit ullormut allamut nuunneqarsinnaassaaq, tassani tunillanneqarsimannginnermut uppernarsaat takutissinnaassavat

COVID-19-imut tunillanneqarsimanermut ersiuteqaruit mittarfiliannginnissat pingaaruteqarpoq. Ersiuteqaruit anisarfimmi itigartitaassaatit. Tamanna pillugu uani paasisaqarnerugit “Nappaammut ersiuteqaruit

Mittarfimmut qanermut assiaqummik nassarnissat innersuussutigaarput, angalanerni, timmisartumi mittarfinnilu qanermut assiaquteqartussaagavit. Tamanna 12-inik ukioqalereersimasunut tamanut atuuppoq, ataasiakkaat minillugit.

Matumani Kalaallit Nunaannut Kalaallit Nunaannilu angalanermut piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni innersuussutigineqarpoq:

Kalaallit Nunaannut nunatsinnilu angalanermi piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat.