Kalaallit Nunaannut angalanissat sioqqullugu

Piumasaqaatit

Kalaallit Nunaanni angalaniaruit Covid-19-imik nappaateqannginnermik uppernarsaammik takutitsisinnaasariaqassaatit. Misissortinneq PCR-testiussaaq ulloq amerlanerpaamillu aallarfissamit 48 tiimit (ullut marluk) inorlugit pisoqaassuseqassalluni.

Misissortinneq nunani avannarlerni (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Savalimmiut aamma Island), Tuluit Nunaanni, EU-mi EFTA-miluunniit pisortat nakorsiartarfiini misissuisarfinnilu namminersortuni akuerisaasuni pissaaq.

Sapaatit akunneri 12-it iluanni COVID-19-imik tunillatsissimaguit, Kalaallit Nunaannut angalanermi PCR-test negativiusumik uppernarsaateqarnissamik piumasaqaat ilinnut atuutinngilaq. Immikkoortumi “Siornatigut COVID-19-imik tunillatsinnikuusimaneq”-mi paasisaqarnerusinnaavutit.

Misissortinnissamut inniminniineq

Kalaallit Nunaanni innuttaasunut kalaallit nunaannut angerlartussanut immikkut ittumik isumaqatigiissusiortoqarpoq. Kalaallit Nunaanni innuttaasut Kalaallit Nunaannukartussat Rigshospitalet (gronland-corona.rigshospitalet@regionh.dk) aqqutigalugu misissortinnissamut piffissamik inniminniisinnaapput.

Tulliuttut Rigshospitalimut inniminniillutit mailerutinni ilaassapput:

 • Ateq
 • Inuup normua (CPR normu)
 • Oqarasuaativit normua Danmarkimi atorsinnaasoq
 • Mailadresse atuuttoq
 • Kalaallit Nunaannut angalanissap ullua timmisartullu normua pillugit paasissutissat
 • coronaprover.dk (NemId pisariaqarpoq) atorlugu misissortinnissamut nammineerlutit inniminniiniarnersutit, imaluunniit Rigshospitalimit piffissamik misissortiffissamillu inniminniissunneqassanersutit. Kingullertut ippat, ulloq suna misissortikkusunnerlutit sumilu misissortikkusunnerlutit allallugu mailerutigissavat. Tamatuma kingorna Rigshospitalimit mailadressimut nalunaarutigisannut mailerfigineqassaatit, misissortinnissamut piffissaq sumiiffissarlu pillugu paasissutissat ilanngullugit.

Rigshospitali avaqqullugu nittartakkakkut piffissamik inniminniiniaraanni inuttut normut oqartussani nalunaarsorneqassaaq. Qallunaat Nunaanni oqartussat coronahotlineat oqarasuaatikkut +45 70 20 02 33 -mut attaveqarfigikkit. Attaveqarfigereerukkit misissortinnissamut www.coronaprover.dk -kkut inniminniisinnaanngussaatit.

Danmarkimi sumiluunniit misissortinnissaq neqeroorutaavoq. Misissuisarfiit pisortatigoortut akuerisaapput innersuussaallutillu. Malugiuk misissuisarfiit ilai namminersortut akuerisaammata, kisianni akiliuteqaqqusisinnaapput, nammineq akiligassannik. Danmarkimi misissuivimmik nassaarsinnaavutit una link atorlugu: Test center DK

Misissuisarfiit tamarmik PCR-testertitsisannngimmata eqqumaffigiuk.

Misissortittoqarpallaarnera sivisuumillu utaqqisoqarnera pissutigalugu misissortinnissamut utaqqinerup sivisusinnaanera eqqumaffigeqqussavarput.

Misissuisarfiit namminersortut   

Airportdocter (www.airportdoctor.dk)

Falck, Københavns lufthavn https://www.cph.dk/praktisk/falck-corona-testcenter

Aleris-Hamlet (https://www.aleris-hamlet.dk/helbredsundersogelser/helbredsundersogelser2/coronatest/)
Aleris-Hamletimi misissortinneq akeqarpoq ulluinnarni tamaallaat ammasarluni

Amplexa Covid-19 Testcenter Odense:
Sverigesgade 11, 5000 Odense C
https://amplexa.dk/odense/
Mail: corona@amplexa.com; Tlf. 6611 6628

Misissortinnerup inernera akissutisinissamullu utaqqineq.

Misissortinnivit inernera uani takusinnaavat www.sundhed.dk

Rigshospitali avaqqullugu nammineerlutit inniminniiguit, soorlu www.coronaprover.dk, nakorsarisat imaluunniit misissuisarfiit namminersortut aqqutigalugit, taava nammineerlutit uku isumagissavatit:

 1. Tunillattissimannginnermut uppernarsaatip pissarsiarinissaa.
 2. Aallartinnak misissortinnerpit inernerata pissarsiarinissaaq qulakkiissavat.

Misissortinnerup inernera makkuninnga paasissutissanik imaqassaaq:

 • “COVID-19-imut misissortissimaneq”. MALUGIUK, Akiuussutissaqarnermut misissortinnerussanngilaq.
 • Atit
 • Inuuiit
 • Ulloq misissortiffik
 • Misissuinerup inernera

Misissortinnermi Rigshospitali aqqutigalugu misissortinnissamut inniminniisoqarsimanersoq Danmarkimilu sumi misissuisoqarsimanersoq akissutisinissamut apeqqutaassaaq.

Air Greenland Rigshospitali aqqutigalugu misissortissimanermut inernerik Rigshospitalimiit pisarpoq. Taamaalillutik nassatannik tunniussininni misissortissimaninnut inernera takoriaannaassavaat. Taamaalilluni ilinnut NEM-ID-qanngitsumut taamaattumillu misissortinnivit inernerani saqqummersitseriaannaanngitsumut iluarnerussaaq.

Malugiuk, aallarnissannut tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik takutitsisinnaanngikkuit aningaasartuutit matussusernissaat nammineq akisussaaffigissagakku.

Nunanit allaneersunik misissuisarneq

Eqqumaffigeqqussavarput, Kalaallit Nunaannukarniaraanni Danmarkimut angalaniarnermiit maleruaqqusanit allaanerummata.

Kalaallit Nunaannut angalanissamut misissortissimanermut uku piumasaqaataapput:

 • Misissortinneq nunani avannarlerni (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Savalimmiut aamma Island), Tuluit Nunaanni, EU-mi EFTA-miluunniit pisortat nakorsiartarfiini misissuisarfinnilu namminersortuni akuerisaasuni pissaaq.
 • PCR-RNA-imik, RT-PCR-imik misissortinnerussaaq imaluunniit SARS-CoV-2-misissortinnerussalluni (PCR-imik misissortinnermik toqqusaakkut tigusiffigitinnikkut pinerusartoq. Misissortinnerli tassaassanngilaq akiuussutissaqarnermut misissortinneq, qinngakkut tigusiffigitinnikkut pisartoq.).
 • Misissortissimanermiit aallarnissamut 48 tiimit (ullunik marlunik pisoqaassusilik) sinnersimassanngilai. Nuna mattusimaqqusaanermik piumasaqaateqarfiusoq aqqusaarsimagaanni Danmarkimut aallannginnermi ullunik marlunnit pisoqaanerunngitsumik tunillatsissimannginnermut uppernarsaateqarnissaq aamma piumasaqaataavoq. Coronasmitte.dk annertunerusumik paasisaqarfigiuk.

Angalasut Naalagaaffeqatigiinnerup avataaneersut nunani akuerisani (nunat avannarliit, Tuluit Nunaat, EU aamma EFTA) misissortinnissamik nammineerlutik inniminniissapput, PCR-imillu misissortissimanermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik pissarsiniassallutik.

Misissortissimanermi inernerusoq kalaallisut, danskisut tuluttulluunniit allassimassaaq.

Misissuinerup inernerata nutaanngissusissaanut piumasaqaat namminneq nunagisami misissugassamik tigusiffigineqarsimanissaannut naapertuutissaaq aamma ullut marluk iluanni Danmarkimi Kalaallit Nunaannut ingerlaqqiffiusinnaasunut angumersisoqarsinnaatillugu. Tamannali ajornarpat Danmarkimi misissorneqarnissaq ilanngullugu eqqarsaatigalugu angalanissamut pilersaarusiortoqassaaq.

Angalasut naalagaaffeqatigiinnerup avataaneersut pisortat tupernik misissuisarfiit (Nationale testcentre, Kastrup Lufthavnimi imaluunniit peqqissaaviit tupernik misissuisarfiliaat ilanngullugit) atorsinnaanngilaat, taakkununnga angalasunut misissortinnermi inernerup uppernarsaataanik tunniussisannginneq patsisaalluni. Uppernarsaat Air Greenlandimut nassatanik tunniussinermi pisariaqarpoq.

Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqalerneq akiuussusersuinermi naammassinninermiit ullut 14-it qaangiunnerini pissaaq. assersuutigalugu Pfizerimik imaluunniit Modernamik marloria kapitissimagaanni kiisalu Johnson&Johnson ataasia kapitissimagaanni. Tamakkiisumik akiuussusertissimanermiit piffissap qanoq sivisutigisumik ingerlasimaneranik maannakkuugallartoq killeqartitsisoqanngilaq. Tassa maannakkuugallartoq pingajussaanik kapitissimanissamut piumasaqaateqartoqanngilaq. Akiuussutissinneqarnerup killiffia uppernarsarsinnaasariaqarpoq.

Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimagaluaruilluunniit COVID-19-imik tunillattissimannginnermut uppernarsaammik 48 tiiminit pisoqaanerunngitsumik (ullut marluk) aallalerninni takutitsissaatit. 

Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimaguit Nunatsinnut tikinnermini angerlarsimaannartariaqarnallu misissorteqqittariaqassanngilatit. Aperineqassaguit akiuussuserneqarnerpit killiffianik uppernarsaasinnaasariaqarputit.

Siornatigut COVID-19-imik tunillatsissimaguit, aammalu PCR-imut misissortinnermi tunillatsissimanermut uppernarsaammik, piffissamit aallarfissamiit sivikinnerpaamik ullunik 14-inik aamma sivisunerpaamik sapaatit akunnerinik 12-inik pisoqaassusilimmik takutitsisinnaaguit:

 • Tikinnissamut COVID-19-imik tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik takutitsissanngilatit 
 • Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasunut maleruagassanut ilaassaatit, tassalu tikinnermi angerlarsimanissamut misissorteqqinnissamullu piumasaqaammut ilaassanngilatit.

Siornatigut tunillatsissimanermut uppernarsaat akuerisaq tassaavoq naqitaq kalaallit peqqinnissaqarfianit pissarsiarineqartoq, imaluunniit nunami avannarlermi (Danmarkimi, Sverigemi, Norgemi, Finlandimi, Savalimmiuni aamma Islandimi), UK-mi, EU-mi nunami imaluunniit EFTA-mi (Liechtensteinimi aamma Schweizimi) misissortinnerup inernera.

Tunillatsissimanermut uppernarsaammik ugguuna qinnuteqarit.

Misissortinnivit takutippagu tunillatsissimasutit ima iliussaatit:

 • Mittarfimmukassanngilatit
 • Ingerlaannaq mattutissaatit, sumiiffimmi COVID-19-imut tunillatsissimasunut malittarisassat malikkit
 • Nammineerlutit qaavatigut aningaasartuutit akilissavatit
 • Ullut marluk Covid-19-imut ersiuteqarsimanngikkuit kiisalu misissortinneq positiviusoq paasineqarneraniit ikinnerpaamik ullut 14-it ingerlareerpata aatsaat Kalaallit Nunaannut angalagit

Nunatsinnut angalanissamut piumasaqaatit naammassineqarsimappata billetsit ullormut allamut nuunneqarsinnaassaaq.

Antigen-test atorlugu tunillatsissimasutit paasinarsippat PCR-imillu misissortillutit periarfissaqarnak, ullut unnuallu marluk ingerlanerini ersiuteqarsimanngikkuit immikkut akuersissummik qinnuteqarsinnaavutit. Immikkut akuersissut pillugu paasissutissat allat uani atuarsinnaavatit.

COVID-19-imut tunillanneqarsimanermut ersiuteqaruit mittarfiliannginnissat pingaaruteqarpoq. Ersiuteqaruit anisarfimmi itigartitaassaatit. Tamanna pillugu uani paasisaqarnerugit “Nappaammut ersiuteqaruit”.

Mittarfimmut qanermut assiaqummik nassarnissat innersuussutigaarput, angalanerni, timmisartumi mittarfinnilu qanermut assiaquteqartussaagavit. Tamanna 12-inik ukioqalereersimasunut tamanut atuuppoq, ataasiakkaat minillugit.

Matumani Kalaallit Nunaannut Kalaallit Nunaannilu angalanermut piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaanni innersuussutigineqarpoq:

Kalaallit Nunaannut nunatsinnilu angalanermi piumasaqaatit pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat.

 

Kingullermik nutarterneqarpoq