Avaataaniit Kalaallit Nunaannut angalanermi piumasaqaatit

Kalaallit Nunaannut angalaniaruit, tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasariaqarputit imaluunniit Kalaallit Nunaanni najugaqarsimasariaqarlutit, imaluunniit Kalaallit Nunaanni nuuleruit.

Nunatsinnut tikinnermi maleruaqqusanut atatillugu, tamakkiisumik kapitissimasutut isigineqalerneq akiuussusersuinermi naammassinninermiit ullut 14-it qaangiunnerini pissaaq. Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqalertarput,  Pfizerimik imaluunniit Modernamik marloria kapitissimagaanni kiisalu Johnson&Johnson ataasia kapitissimagaanni. Tamakkiisumik akiuussusertissimanermiit piffissap qanoq sivisutigisumik ingerlasimaneranik maannakkuugallartoq killeqartitsisoqanngilaq. Tassa maannakkuugallartoq pingajussaanik kapitissimanissamut piumasaqaateqartoqanngilaq. Akiuussutissinneqarnerup killiffia uppernarsarsinnaasariaqarpoq.

Avataanit Kalaallit Nunaannut angalanermi, ukua eqqaamassavatit:

 • Nunani avannarlerneersoq, Tuluit Nunaanneersoq, EU-meersoq imaluunniit EFTA-meersoq COVID-19-imik tunillatsissimannginnermik uppernarsaammik PCR-imik misissortissimanermi uppernarsaat ulloq aallarfissamit 48 tiimit inorlugit pisoqaassusilik pigissavat, misissortinnermullu uppernarsaat nassarlugu.
 • Angalaninni qanermut assiaqut nassaruk, timmisartumi mittarfimmilu atorlugu kiisalu najugaqarfissamut angallanneqartillutit (taxa, bus ass.). Piumasaqaat 12-ileereersimasunut atuuppoq.

Sapaatit akunneri 12-it iluanni COVID-19-imik tunillatsissimaguit piumasaqaatit allat ilinnut atuupput. Immikkoortumi “Siornatigut COVID-19-imik tunillatsinnikuusimaneq”-mi paasisaqarnerusinnaavutit.

Avataaniit Kalaallit Nunaannut timisartukkut umiarsuakkullu angalasunut piumasaqaatit:

Inuit marlunnik ukiullit utoqqaanerusulluunniit, Kalaallit Nunaannut timmisartumut ilaassagunik, pingasunik tulliuttunik uppernarsaasinnaassapput:

 • Kalaallit Nunaanni najugaqaruit tamanna uppernarsarsinnaassavat najukkamut uppernarsaammik takutitsinikkut. Najukkamut uppernarsaat aasinnaavat uani: sullissivik.gl
  • Kalaallit Nunaannut nuuleruit, Kalaallit Nunaanni najugaqarnerit imaluunniit ineqarnerit uppernarsarsinnaassavat. Tassani assersuutigalugu ineqarnermut isumaqatigiissut, atorfinitsinneqarnermut isumaqatigiissut imaluunniit sulisitsisussavit allagai atorsinnaavatit.
 • Kalaallit Nunaanni najugaqanngikkuit aamma 12-inik ukioqaruit utoqqaaneruguilluunniit tassani COVID-19-imut naammassillutit akiuussuserneqarsimassaatit tamannalu uppernarsarsinnaassavat takutissinnaasannik. Tamakkiisumik kapitissimasutut isigineqalerneq akiuussusersuinermi naammassinninermiit ullut 14-it qaangiunnerini pissaaq. Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasutut isigineqarlertarput, Pfizerimik imaluunniit Modernamik marloria kapitissimagaanni kiisalu Johnson&Johnson ataasia kapitissimagaanni. Tamakkiisumik akiuussusertissimanermiit piffissap qanoq sivisutigisumik ingerlasimaneranik maannakkuugallartoq killeqartitsisoqanngilaq. Tassa maannakkuugallartoq pingajussaanik kapitissimanissamut piumasaqaateqartoqanngilaq. Akiuussutissinneqarnerup killiffia uppernarsarsinnaasariaqarpoq. Akiuussutissat Europami nakorsaatinik nakkutilliisuniit, EMA-mit, akuerineqartut kisimik akuerineqarput.
 • Kalaallit Nunaanni najugaqanngikkuit aamma 2-t 11-inillu akornanni ukioqarlutit taava PCR-mik misissortissimanerit negativiusoq takutissinnaassavat taannalu piffissami aallarfigisanni annerpaamik akunnernik 48-nik pisoqaassuseqassaaq.

Taamatuttaaq angalasut tamarmik marluk sinnerlugit ukiullit PCR-imik misissortinnermi tunillatsissimannginnermik takutitsisumik sivisunerpaamik 48  tiiminik pisoqaassusilimmik takutitsinissamut piumasaat eqquutsissavat. Misissuutit akuerisaasut pillugit paasissutissat immikkoortumi “PCR-imik misilitsissut”-mi uani nanisinnaavatit.

Angalasut, sapaatip akunnera kingulliup iluani tunillatsissimasumut qanillisimasut, tunillatsissimasumut qanillisimanermiit ullut sisamassaani kiisalu ullut arfinilissaani PCR-test negativiusumik takutissinnaasariaqarpaat.

Pingaartumik ilinnut, siusinnerusukkut COVID-19-imik tunillatsissimasumut

Siornatigut COVID-19-imik tunillatsissimaguit, aammalu PCR-imut misissortinnermi tunillatsissimanermut uppernarsaammik, piffissamit tikiffissamiit sivikinnerpaamik ullunik 14-inik aamma sivisunerpaamik sapaatit akunnerinik 12-inik pisoqaassusilimmik takutitsisinnaaguit:

 • Tikinnissamut COVID-19-imik tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik takutitsissanngilatit 
 • Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasunut maleruagassanut ilaassaatit, tassalu tikinnermi angerlarsimanissamut misissorteqqinnissamullu piumasaqaammut ilaassanngilatit.

Siornatigut tunillatsissimanermut uppernarsaat akuerisaq tassaavoq naqitaq kalaallit peqqinnissaqarfianit pissarsiarineqartoq, imaluunniit nunami avannarlermi (Danmarkimi, Sverigemi, Norgemi, Finlandimi, Savalimmiuni aamma Islandimi), UK-mi, EU-mi nunami imaluunniit EFTA-mi (Liechtensteinimi aamma Schweizimi) PCR-test atorlugu misissortinnerup inernera.

Tunillatsissimanermut uppernarsaammik ugguuna qinnuteqarit.

Inuit umiarsuarlutik Kalaallit Nunaanni umiarsualivimmut tikittut, nunamullu niusut, nunanit allanit tikittutut isigineqassapput, umiarsuaq ullut 14-it iluini Kalaallit Nunaannut tikinnginnermini nunani allani umiarsualivimmut tikissimappat, Danmark imaluunniit Savalimmiut ilanngullugit, imaluunniit nunanit taakkunanit inunnik ikisoqarsimappat.

Inuit Kalaallit Nunaanni umiarsualivimmut tikinnermi umiarsuarmiiginnartut, qanermut kiinnamulluunniit assiaquteqarnissamik piumasaqaammut ilaapput, taakku nunami inunnik attaveqassagunik 2 meterit iluanni ungasissuseqassapput.

Inuit umiarsuarmiittut, Kalaallit Nunaannut tikinnginnermi ullut 14-it iluanni nunani allani umiarsualivississimanngitsut, Denmarkimi imaluunniit Savalimmiuni umiarsualiviit ilanngullugit, COVID-19-imik nappaammut ersiutinik pigisaqarsimanngippata, tunillatsissimanngitsutut isigineqarput.

Umiarsuit ilaasartaatit, takornariartaassuit nuannaariartaatillu ilanngullugit, tikinnginnermi ullut 14-it iluini nunani allani umiarsualivimmut, matumani Danmarki imaluunniit Savalimmiut ilanngullugit, tulassimagunik imaluunniit sumiiffinnit taakkunanit inunnik umiarsuarmut ikisoqarsimappat, Kalaallit Nunaannut tikeqqusaanngillat.

Qulaani allassimasut umiarsuarnut aalajangersimasumik aqquteqarlutik Kalaallit Nunaata umiarsualiviinut akulikitsumik tulattartunut taakkunanngalu avalattartunut atuutinngillat.

Umiarsuit inuttaasut ilaasulluunniit nunamut niuffiginngisaannik imaluunniit inuit avataaneersut umiarsuarmut ikiffiginngisaannik immikkut akuersissuteqarfigiteqqaaratik teknikkimut atatillugu tulakkiartorsinnaatitaapput, kiisalu pinartumik pisoqartillugu tulakkiartorsinnaatitaallutik.

Pingaartumik ilinnut, siusinnerusukkut COVID-19-imik tunillatsissimasumut

Siornatigut COVID-19-imik tunillatsissimaguit, aammalu PCR-imut misissortinnermi tunillatsissimanermut uppernarsaammik, piffissamit tikiffissamiit sivikinnerpaamik ullunik 14-inik aamma sivisunerpaamik sapaatit akunnerinik 12-inik pisoqaassusilimmik takutitsisinnaaguit:

 • Tikinnissamut COVID-19-imik tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik takutitsissanngilatit 
 • Tamakkiisumik akiuussuserneqarsimasunut maleruagassanut ilaassaatit, tassalu tikinnermi angerlarsimanissamut misissorteqqinnissamullu piumasaqaammut ilaassanngilatit.

Siornatigut tunillatsissimanermut uppernarsaat akuerisaq tassaavoq naqitaq kalaallit peqqinnissaqarfianit pissarsiarineqartoq, imaluunniit nunami avannarlermi (Danmarkimi, Sverigemi, Norgemi, Finlandimi, Savalimmiuni aamma Islandimi), UK-mi, EU-mi nunami imaluunniit EFTA-mi (Liechtensteinimi aamma Schweizimi) PCR-test atorlugu misissortinnerup inernera.

Tunillatsissimanermut uppernarsaammik ugguuna qinnuteqarit.

Kingullermik nutarterneqarpoq