Angalanerit

Avataanit Kalaallit Nunaannut avammullu angalanermi malittarisassat arlallit atuupput. Avataanit Kalaallit Nunaannut avammullu angalaninni qanoq iliussanerlutit, ilanngullugu nunatsinnut angalanermi piumasaqaatit  uani quppernermi paasissutissat nanisinnaavatit.

Kingullermik nutarterneqarpoq