airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tilbud om vaccination mod COVID-19

COVID-19 vaccine virker ved at styrke kroppens evne til at forsvare sig mod infektion med coronavirus.

Frem mod efteråret 2021 vil alle borgere som er 18 år eller ældre, som ikke er gravide eller ammende, få tilbud om at blive vaccineret mod COVID-19.

Det er derfor vigtigt, at du allerede nu tager stilling til, om du ønsker at tage imod tilbuddet om at blive vaccineret mod COVID-19.

Vaccination er et gratis og frivilligt tilbud.
Dit immunforsvar mod COVID-19

Coronavirus/(SARS-CoV-2) er en ny virus hos mennesker. Derfor har vi ikke immunitet, der kan beskytte os imod at blive smittet og syge. For nogle personer kan smitte med coronavirus føre til alvorlig sygdom og dødsfald.

En vaccine beskytter dig mod at blive alvorlig syg med COVID-19. Ved at lade dig vaccinere vil du også bidrage til at nedsætte risikoen for smittespredning i samfundet. Det er afgørende, at flest muligt vælger at blive vaccineret så smittespredning undgås.

Når du bliver vaccineret, aktiveres dit immunsystem. Dit immunsystem danner antistoffer mod coronavirus.

Hvis du efterfølgende bliver smittet med coronavirus, vil dit immunsystem hurtigt genkende virussen.

Når dit immunsystem kender coronavirus, laver det antistoffer, som gør at du har en meget lille risiko for at blive alvorligt syg.

EU-godkendte vacciner

De vacciner som tilbydes i Grønland, har været igennem en grundig godkendelsesproces i EU.

De EU-godkendte vacciner er:


Pfizer og Moderna vaccinerne giver dig en beskyttelse på cirka 95 %, efter du har fået de 2 stik.

Vaccinerne nedsætter din risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19.
Der er endnu ikke dokumentation for, hvor længe beskyttelsen af vaccinerne varer.

Bemærk
Indtil nu har Grønland kun modtaget vacciner fra Pfizer/BioNTech (Comirnaty) og Moderna.

Pfizer/BioNTech vaccinen er kompleks at håndtere, transportere og opbevare, da den skal opbevares ved mellem -70 og -80 grader. Vaccinen har derfor kun været tilbudt de steder, hvor det har været muligt at håndtere transporten.

Den anden vaccine, Moderna, er nemmere at håndtere og opbevare og er den vaccine, der anvendes nu.

Pfizer- og Moderna anvendes i Grønland

Moderna-vaccinen er den vaccine, som tilbydes i Grønland på nuværende tidspunkt og tidligere har man også anvendt Pfizer.

Både Pfizer- og Moderna vaccinen er såkaldt RNA-vaccine.

RNA er et såkaldt signalstof i kroppens celler og indeholder ”koder” for dannelsen af proteiner. RNA-vaccinen virker ved at indeholde en bestemt kode, der kan få dine celler til at producere et protein. Når proteinet er dannet i cellen, vil det stimulere dit immunsystem til at lave antistoffer og dermed beskytte dig mod at blive syg, hvis du skulle blive smittet med coronavirus.

Hverken Pfizer eller Moderna-vaccinen indeholder coronavirus og påvirker heller ikke dit DNA.

Antallet af vaccinationer

Du skal vaccineres 2 gange med ca. 3-6 ugers mellemrum, for at få den maksimale effekt af vaccinerne.

Bivirkninger af COVID-19 vaccinen

Alle vacciner har bivirkninger, det gælder også for de vacciner, der anvendes mod COVID-19.

Generelt er der tale om milde og forbigående gener.

Sundhedsmyndighederne anser de EU-godkendte vacciner for at være meget sikre og veldokumenterede.

Almindelige bivirkninger er:

  • Træthed
  • Hovedpine
  • Muskel- og ledsmerter
  • Kulderystelser
  • Let temperaturstigning
  • Ømhed, rødme og hævelse på indstiksstedet


Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen.

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske reaktioner, som bl.a. kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen.

Hvis du har en kendt og svær allergi mod for eksempel lægemidler, bør du gøre den person, som vaccinerer dig, opmærksom på dette, før vaccinationen.

Hvem der får tilbudt vaccination

På sigt, vil alle borgere på 18 år og ældre, få tilbudt vaccine mod COVID-19.

Vaccinen tilbydes ikke til børn, gravide og ammende. Det skyldes, at vaccinerne endnu ikke er tilstrækkeligt testet på disse befolkningsgrupper.

Prioriteret liste
På nuværende tidspunkt modtager Grønland et begrænset antal vacciner. Vaccination bliver derfor tilbudt i en prioriteret rækkefølge, som fastlægges af myndighederne ud fra sundhedsfaglige vurderinger.

I første omgang har følgende målgrupper fået tilbud om vaccination:

  • Borgere over 65 år
  • Beboere på alderdomshjem
  • Medarbejdere på alderdomshjem, i hjemmeplejen og udvalgte grupper i sundhedsvæsenet som alle har omfattende patientkontakt i deres arbejde.
  • Personer i særlige risikogrupper (udvalgt af Sundhedsvæsenet)


Bemærk
Der er sparsom viden om risikoen for om man kan viderebringe smitte, selvom man er vaccineret.

Selvom du er blevet vaccineret, er det derfor fortsat vigtigt, at du overholder de generelle anbefalinger om afstand og god hygiejne, så du undgår at sprede coronavirus til andre personer.

Tidspunktet for hvornår vaccinerne tilbydes og hvordan

Hvornår
Vaccinerne tilbydes i prioriteret rækkefølge, for bedst at beskytte de mest sårbare borgere og frontpersonale.

Med tiden vil alle borgere i Grønland, der findes godkendte vacciner til, blive tilbudt vaccination.

Grønland modtager løbende vacciner, som anvendes lige så snart de modtages.

Hvordan
Det vil blive meldt ud i offentligheden, når tilbuddet er tilgængeligt i din by.

Nej til tilbuddet

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at du tager imod tilbuddet om vaccination ved første tilbud.

Hvis du vælger ikke at tage imod tilbuddet om vaccination, når vaccinerne kommer til din by eller bygd, kan det ikke garanteres, at du får mulighed for at få vaccinen på et senere tidspunkt da vaccinerne ikke kan opbevares lokalt.

Hvis du takker nej til vaccinen, kan det ikke vides, hvornår det senere eventuelt vil være muligt at få den.

Bemærk
I bygderne tilbydes vaccinationerne kun en gang, hvorfor det anbefales, at du tager imod tilbuddet når der er vaccinationer i din bygd.

Mere viden om vaccinerne

Landslægeembedet anbefaler, at du søger viden fra officielle og pålidelige kilder, hvis du ønsker mere viden om vaccinerne, før du beslutter dig om du vil tage imod tilbuddet om at blive vaccineret mod COVID-19.

Du kan for eksempel læse mere om sikkerheds- og godkendelsesprocessen for vaccinerne på følgende hjemmesider:


Opdateret: 03. juni 2021