airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kalaallit Nunaannut angalaneq

Sapaatip akunneranut Kalaallit Nunaannut angalasut 600-innarnut killilerneqarnikuupput. Kalaallit Nunaannut angalaninni, suli pingaaruteqarpoq ullut 14-it angerlarsimaannarallarnissat imaluunniit misissorteqqissimanissat, siusinnerpaamik ullut tallimassaani.
Kalaallit Nunaannut angalanissamut piumasaqaatit

Aallartinnak:

 • Immersugassaq Sumut immersoruk
 • Immersugassap ”Sumut”-p immersorsimaneranut uppernarsaatissat paariuk – pappilianngorlugu anillatsissinnaavat, assilisinnaavat mailinniluunniit pigisinnaallugu. Immersorsimaneranut uppernarsaatit takuteqquneqaratarsinnaavoq.
 • Misissortinnissamut piffissamik inniminniigit
 • COVID-19-imik tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik takutitsisinnaassaatit (aallannginnermi sivisunerpaamik nal. ak. 72-inik pisoqaassusilimmik)
 • Angalanissannut qanermut assiaqummik pisissaatit – taannalu apuuffissannut aamma/imaluunniit piffissami angerlarsimaannarfissanni atuinnassavat.

Ersiuteqaruit

COVID-19-imut ersiuteqaruit mittarfiliannginnissat pingaaruteqarpoq – ersiutitit takutikkukkit ikiartortarfimmi itigartinneqassaatit.

Nappaammut ersiuteqaruit” pillugu paasissutissaq atuaruk

Nalunaarut
Sumut-immersuiffissaq

Sumut-immersuiffissaq
Tikinnermut atatillugu piareersimanissat arlallit atorneqartussaapput. Taakkununngalu ilaavoq illit nammineerlutit angalasutut Sumut-immersuiffissamik immersuinissat.

Tikittut pillugit paasissutissat toqqortarnissaat Sumut-immersuiffissami siunertaavoq, taamaaliornikkut tunillaassortut sumiissusersiornerannut atatillugu pisariaqassappat Nunatta Nakorsaaneqarfia paasissutissanik pissarsisinnaassammat.

Inniminniinermut normup immersuiffissami atorneqartussaammat Sumut-immersuiffissaq immersortinnagu billitsimik pisereersimasariaqarputit. Sumut-immersuiffissami paasissutissat tamarmik sapinngisamik eqqortuunissaat pingaaruteqarpoq; ullut aallarfissat, sumiiffissat oqarasuaatillu normua.

Akuersissut
Immersukkat SUMUT Rigshospitalimut nassiukkukku Rigshospitalip misissortinnerpit inerneranik Air Greenlandimut ingerlatitseqqissinnaaneranut akuersissaatit. Air Greenlandimut atit, misissortinnerpit inernera aammalu misissortinnermi kinaassutsimut uppernarsaat (test-ID) paasissutissiissutigineqassapput. Allattuiffik isumannaatsumik nassiunneqassaaq, Air Greenlandillu allattuiffik atoreeruniuk piissavaa.

Uppernarsaatitut maili
Sumut-immersuiffissamik immersuereeruit uppernarsaatitut mailimik angalaninni atugassannik tunineqassaatit. Uppernarsaatitut maili qarasaasiakkut printikkatulluunniit takutinneqarsinnaavoq.
Uppernarsaatitut mailimi ateq ullorlu aallarfissaq allassimapput, taakkulu mittarfimmi aallariartortarfimmi sulisunit misissorneqassapput. Taamaattumik paasissutissat ilinnut tunngasut angalanissannut pilersaarummut naapertuunnersut marloriarlugit misissussavatit.

Immersuiffissaq uani nassaarisinnaavat: www.sumut2020.gl

Sumut-immersuiffissamut apeqqutit ikiorneqarnissarlu

Apeqqutit
Sumut-immersuiffissap immersornissaanut apeqqutissaqaruit?


Ikiorneqarnissaq
Qarasaasiamut, internetimut, printerimut allanullu isernissat pisariaqartikkukku imaaliorsinnaavutit:
 • Kalaallit Illuutaannut qaninnerpaamut saaffiginnigit - attaveqarsinnaanermut paasissutissat ukunaniipput: www.groenlandskehuse.dk imaluunniit
 • Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfianut oqarasuaat +45 3283 3800 atorlugu saaffiginnigit, ullunillu marlunnik sioqqutsillutit ataatsimiinnissamut isumaqatigiissuteqarlutit.


Danmarkimi pisortat suliffeqarfiutaanni sulisut massakkut angerlarsimaffimminniit suleqqusaapput, tamakkulu pulaarfigeqqusaanngimmata ataatsimiinnissamut isumaqatigiissuteqareersimanissaq pingaaruteqarpoq.

Tunniussiartornermi itigartitaaneq

Tunniussiartorninni uppernarsaammik pisariaqartinneqartumik takutitsisinnaanngikkuit itigartinneqassaatit.

Tamatumunnga atatillugu saniatigut aningaasartuutissat nammineerlutit akilissavatit.

Aallariartortarfimmi uppernarsaatissaqarsimanngikkuit
Aallariartortarfimmi Sumut-immersuiffissamik immersuisimanermut uppernarsaateqartoqanngippat aamma/imaluunniit tunillatsissimannginnermut uppernarsaatissaqartoqanngippat timmisartumut ikisinnaassanngilatit.

Najugaqarnissannut immikkut aningaasartuutit nammineerlutit akilissavatit.

Bilitserisat ullormut allamut nuunneqarsinnaassaaq, tassanilu uppernarsaatissaq pisariaqartinneqartoq takutissinnaassavat.

Aallannginninni Covid-19-imut tunillatsissimanerit paasineqarpat

Tunillatsissimasutit paasineqarpat

 • Ingerlaannartumik ilinnut mattutissaatit.
 • Timmisartumut ikisinnaanngilatit.
 • Aatsaat tunillatsissimanngitsutit paasineqarpat Kalaallit Nunaannut aallarsinnaavutit.
 • Nammineerlutit saniatigut aningaasartuutissat akilissavatit
 • Bilitsivit ullua ullormut Covid-19-imik tunillatsissimanak uppernarsaammik takutitsisinnaalerfissannut allanngortinneqassaaq.


Aallarnissat sioqqullugu Covid-19-imik tunillatsissimassaguit timmisartumut ikisinnaassanngilatit.

Covid-19-imut tunillatsissimanngikkuit aatsaat Kalaallit Nunaannut angalasinnaalissaatit.

Najugaqarnissannut immikkut aningaasartuutit nammineerlutit akilissavatit.

Billitserisat ullormut allamut nuunneqarsinnaassaaq, tassanilu uppernarsaatissaq pisariaqartinneqartoq takutissinnaassavat.

Danmarkimi misissortinnissarnut inniminniigit

Misissortiffissat akuerisat allattorsimaffiat ataani takusinnaavat
Pisortat misissuisarfii akuerisaapput inassutigineqarlutillu Testcenter Danmarkip toqqini misissortinnermi piffissat akissutisinissamut utaqqiffiusut sivisusinnaammata. Kisianni misissortinnissaq nuna tamakkerlugu neqeroorutigineqartarpoq.

Taakku ilaat akuerisaapput namminersortunillu ingerlanneqarlutik. Malugissavat sumiiffiit taakku akiliisitsisarmata, illillu nammineerlutit akiliisussaagavit.

Misissuisartut namminersortut
Airportdocter (www.airportdoctor.dk)
Falck, Københavns lufthavn, https://www.cph.dk/praktisk/falck-corona-testcenter

Aleris-Hamlet (https://www.aleris-hamlet.dk/helbredsundersogelser/helbredsundersogelser2/coronatest/)
Aleris-Hamlet akiliisitsisarpoq aammalu taamaallaat ulluinnarni ammasarluni.

Amplexa Covid-19 Testcenter Odense:
Sverigesgade 11, 5000 Odense C
https://amplexa.dk/odense/
Mail: corona@amplexa.com; Tlf. 6611 6628

Blæksprutten, Nørresundby/Aalborg
Amalienborgvej 57, 9400 Nørresundby
https://amplexa.dk/blaeksprutten/
Mail: mail@blaeksprutten.dk; Tlf. 2922 1249

Get-Tested, Horsens:
Vejlevej 10, 8700 Horsens
https://www.get-tested.dk/
Mail: info@get-tested.dk; Tlf. 2084 0111

PrivatTest Aabenraa:
Gasværksvej 20, 6200 Aabenraa
https://privattest.dk/
Mail: aabenraa@privattest.dk; Tlf. 5133 7875

PrivatTest Forum, København:
Julius Thomsens Pl. 1, 1925 Frederiksberg
https://privattest.dk/
Mail: cph@privattest.dk; Tlf. 6038 8568

PrivatTest Nordhavn:
Hamborg Plads 4-8, 2150 Nordhavn
https://privattest.dk/
Mail: nordhavn@privattest.dk, Tlf. 6038 8568

Danmarkimi misissuisarneq

Misissugassaq PCR-imik misissuinerusussaavoq sivisunerpaamillu ullunik pingasunik (nal. ak. 72-inik) pisoqaassuseqartussaalluni. Erseqqissaatigineqassaaq, piffissap ilaani misissugassamik tigusiffigitinnissamut piffissamik pissarsinissaq ajornakusoorsinnaammat.

Kalaallit Nunaannut angalassaguit Rigshospitalet aqqutigalugu misissortinnissamut piffissamik inniminniissaatit (gronland-corona.rigshospitalet@regionh.dk)

Righospitalimi misissortinnissamut piffissamik inniminniinermut e-mailimi uku allassimassapput:

 • ”SUMUT”-mik immersuisimanermut e-mailikkut uppernarsaat
 • Ateq
 • CPR-normu
 • Oqarasuaativit normua Danmarkimi atorsinnaasoq
 • Mailadresse atuuttoq
 • Ulloq Kalaallit Nunaannut aallarfissaq
 • Misissortinnissamut www.coronaprover.dk-mi (NemId pisariaqarpoq) nammineerlutit inniminniiniarnerlutit, imaluunniit
 • Righospitalimit piffissamik misissortiffissamillu inniminniissunneqassaguit ulloq sumiiffillu misissortiffissatut kissaatigisatit allallugit emailerutigissavatit

Tamatuma kingorna Rigshospitalip piffissaq sumiiffillu misissortiffissaq pillugu mailimik mailadressimut ilisimatitsissutigisannut nassiussivigissavaatit.

Misissortinnerup inernera piffissarlu akissutisinissamut utaqqiffiusoq
www.sundhed.dk-mi misissortinnerpit inernera takusinnaavat – piffissanut akissutisinissamik utaqqiffiusunut misissortinnissamut inniminniinermi Rigshospitalet aqqutigineqarsimanersoq aqqutigineqarsimannginnersorluunniit kiisalu Danmarkimi sumi misissortissimaneq apeqqutaasarpoq.

NEM-ID-mik peqanngikkuit, imaluunniit misissortinnermi akissut www.sundhed.dk-mi takusinnaanngikkukku Air Greenland allattugaateqarpoq, tunniussiartorlutillu takkukkuit misissortinninnut akissut takusinnaavaat.

Akissummik peqarnissamut piumasaqaateqarneq
Rigshospitalet avaqqullugu misissortinnissamut inniminniiguit, soorlu www.coronaprover.dk-mi, nammineq nakorsarisat imaluunniit misissuisarfiit namminersortut aqqutigalugit, nammineerlutit akisussaaffigisassatit tassaapput:
 1. tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik pissarsinissaq
 2. aallannginninni misissortinnermut akissuteqaatip apuunnissaa.

Misissortinnerup inernera paasissutissanik ukuninnga imaqassaaq:
 • "COVID-19-imut misissortinneq". MALUGIUK. Timip akiuussutissaqarneranut misissuinerussanngilaq.
 • Atit
 • Ulloq inunngorfiit
 • Ulloq misissortiffiit
 • Misissuinerup inernera


Malugiuk
Aallannginnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik takutitsisinnaannginnermi saniatigut aningaasartuutit nammineerluni akilerneqartussaapput.

Nunanit allanit angalasut misissortinnerlu

Eqqumaffigeqquarput Danmarkimut tikinnermi maleruagassat aamma Kalaallit Nunaanni tikinnermi maleruagassat assigiinngimmata.

Kalaallit Nunaannut tikinnermi misissortissimanermut uppernarsaateqarnissamik piumasaqaatit ukuupput:

 • Misissortinneq nunami avannarlermi (Danmark, Sverige, Norge, Finland, Savalimmiut aamma Island) pisortat misissuisarfianni pisimassaaq.
 • Misissuiffigineqartut tassaassapput PCR-RNA, RT-PCR imaluunniit SARS-CoV-2.
 • Misissortinneq ullunit pingasunit (nal. ak. 72-init) pisoqaanerussanngilaq. Nunamit mattusimaneqartumit tikikkaanni Danmarkimut tikinnginnermi annerpaamik ullut pingasut sioqqullugit misissortissimanissaq piumasarineqarpoq. Tamanna pillugu coronasmitte.dk-mi annerusumik atuarsinnaavutit.


Nunanit Naalagaaffeqatigiit avataaniittunit angalasut namminneerlutik nunani avannarlerni misissortinnissaminnut inniminniisussaapput, aammalu PCR-imut misissortinnermi tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik pissarsisussaallutik. Misissortinnerup inernera kalaallisut, danskisut imaluunniit tuluttut allassimassaaq.

Misissortinnerup inernerata pisoqaassusissaanut piumasaqaatit angalasup nammineerluni nunagisamini misissortinnissamut aammalu ullut pingasut iluanni Danmarkimiit Kalaallit Nunaannut angalanissamut angumersisinnaanissaanut naapertuutissaaq. Tamanna pisinnaanngippat Danmarkimi misissortinnissaq uninnganissarlu angalanissamut pilersaarummi piffissamik naatsorsuinermut ilanngunneqassapput.

Naalagaaffeqatigiit avataannit angalasut toqqit pisortat misissuisarfii (Nunap killeqarfiata iluani misissuisarfiit, Kastrupip mittarfiani imaluunniit napparsimmavissuarni toqqit misissuisarfiit ilanngullugit) atorsinnaanngilaat taakkunani angalasut misissortinnerisa inernerinut uppernarsaatinik tunniussisoqarneq ajormat. Air Greenlandimi tunniussinermut uppernarsaateqarnissaq piumasarineqarpoq.

Kalaallit Nunaannut timmisartornermi

Timmisartumi mittarfeqarfinnilu qanermut assiaquteqassaatit.

Kalaallit Nunaannut tikikkuit

Angerlarsimaannaqqusaaneq
Kalaallit Nunaannut tikikkuit angerlarsimaannassaatit.

Maluginiarumaarpat illoqarfiup ornigassap sorliunera apeqqutaatillugu maleruagassat assigiinngitsuummata. Unioqqutitsinerit pillaatitut akiligassiissutigineqassapput.

“Angerlarsimaannaqqusaaneq” pillugu uani annerusumik atuarsinnaavutit

Tamatuma saniatigut peqqissutsimik suliallit innersuussutaat malissavatit:

 • Qanillinaveersaarit – timimik attuisarneq killilersimaarneqassaaq
 • Errortukulagit imaluunniit assannut sprit atortaruk
 • Tallivit peqittarfianut quersorit tangajorilluunniit
 • Maangaannaq qitserarnaveersaarit
 • Sumiiffiit inuppassuarnut qanilliviusinnaasut orninnaveersaakkit
 • Eqqiaasarnissaq silaannarissaasarnissarlu eqqumaffigikkit
 • Nappaammut ersiuteqaruit angerlarsimaannarit


Kalaallit Nunaannut tikereernerniit ersiuteqaleruit
Tikinninnit ulluni siullerni 14-ini ersiutit immikkut maluginiassavatit. COVID-19-imut ersiuteqaruit misissortinnissannut piffissamik erngerlutit inniminniissaatit, angerlarsimaannarlutillu.

Peqqinnissaqarfinnut attaveqarfissat uani takukkit

Innuttaasunut angerlarsimaannarfissaminnik pisariaqartitsisunut attaveqarfissat pillugit paasissutissat

Innuttaasunut angerlarsimaannarfissaminnik pisariaqartitsisunut aamma angalasunut, illoqarfiit peqqissaavillit avataannut angalasunut, kiisalu Qaanaamut Tunumullu angalasunut uku atuupput.

Nunaqarfinnut angalasunut
Angalanerminni illoqarfimmi peqqissaavilimmi kingullermi mattusimassapput. Ullut tallimassaanni misissortinnerup kingorna tunillatsissimannginnermut uppernarsaammik tigusisoqarnissaata tungaanut sumiiffinni matuma kinguliani taaneqartuni angerlarsimaannartoqassaaq. Tamatuma kingorna apuuffissamut ingerlaqqittoqarsinnaavoq.

Qaanaamut angalasut
Ilulissani mattusimassapput.

Tunumut angalasut
Inuit Kalaallit Nunaata kitaa aqqusaarlugu angalasut Nuummi imaluunniit Kangerlussuarmi mattusimassapput.
Inuit Island aqqusaarlugu angalasut Tunumut ingerlaqqinnginnerminni Nuummi mattusimassapput.

Avannaata Kommunianut angalasut
Innuttaasut angerlarsimaannarfissaminnik pisariaqartitsisut attaveqarfissaat: Pigaartut oqarasuaataat 52 46 01

Kommune Qeqertalik
Innuttaasut angerlarsimaannarfissaminnik pisariaqartitsisut attaveqarfissaat: Arne Sandgreen Reimer
asre@qeqertalik.gl
Mobil: 56 04 81

Qeqqata Kommunianut angalasut
Innuttaasut angerlarsimaannarfissaminnik pisariaqartitsisut attaveqarfissaat: HR-imi pisortaq Johan Davidsen imaluunniit Qeqqata kommunia 70 21 00-mut HR-ip immikkoortortaqarfianut nooqqullugu attaveqarfigineqassapput.
joda@qeqqata.gl
Mobil: 48 43 22

Kommuneqarfik Sermersuumut angalasut
Innuttaasut angerlarsimaannarfissaminnik pisariaqartitsisut attaveqarfissaat: Ajornartoornermi sullissiviup allattoqarfia
sitcen@sermersooq.gl
Mobil: 54 54 56 aamma 54 54 57

Kommune Kujalleq
Innuttaasut angerlarsimaannarfissaminnik pisariaqartitsisut attaveqarfissaat: Max Heilmann Larsen
mahl@kujalleq.gl
Telefon toqq.: +299 64 53 12
Mobil: +299 54 95 91

Ullut tallimassaanni misissortinneq

Nunatsinnut ulloq apuuffiit ullut tallimassaanni misissortinnissannut apeqqutaassaaq.

Nuummut tikereernermi
Nunatsinnut ulloq apuuffiit ullut tallimassaanni misissortinnissannut apeqqutaassaaq:

 Ulloq apuuffik     Ullut tallimassaanni misissortinneq
  Ataasinngorneq    -->  Tallimanngorneq
 Marlunngorneq   -->  Arfininngorneq
 Sisamanngorneq   -->  Ataasinngorneq
 Tallimanngorneq   -->  Marlunngorneq
 Arfininngorneq   -->  Pingasunngorneq

Nunatta sinneranut tikereernermi
Nunatsinnut ulloq apuuffiit ullut tallimassaanni misissortinnissap qaqugu sumilu pinissaa pillugu najukkanni peqqissaavik napparsimmavilluunniit attavigiuk.

Eqqumaffigiuk
Nuup avataani weekendini coronavirusimut misissortittoqarneq ajormat.

Peqqinnissaqarfiit allattorsimaffiani uani takujuk

Aamma atuarsinnaavatit
Nutarterneqarpoq: 3. maj 2021