airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Symptomer på COVID-19

Symptomerne på COVID-19 ligner de symptomer, som vi kender fra andre luftvejsinfektioner, f.eks. forkølelse og influenza.
Generelt set

Generelt set ligner symptomer på COVID-19 de typiske symptomer, som ses ved andre luftvejsinfektioner, f.eks. forkølelse og influenza. Det er karakteristisk, at man starter med lette symptomer.

Typiske symptomer

Typiske symptomer er:

  • Feber
  • Tør hoste
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Træthed
  • Tab af smags- og lugtesans
  • Muskelsmerter
  • Ondt i halsen


Nogle kan også opleve andre symptomer, som f.eks. kvalme og opkast.

Symptomerne kan variere fra person til person, og symptomerne, f.eks. om man har feber eller ej, kan ikke bruges til at udelukke, at man har COVID-19.

Oversigt over symptomer
I tabel 1 nedenfor fremgår de mest almindelige symptomer sammen med de mindre hyppige symptomer. For hvert symptom angives, hvor ofte det optræder hos personer, der er smittet med ny coronavirus:

Mest almindelige symptomer

Hvor ofte optræder det?

Andre oplysninger

Feber

77%

Hos børn kan feberen godt være fraværende eller kortvarig.

Tør hoste

68%

Hos børn er hoste mindre almindeligt, mens det hos spædbørn er et meget almindeligt symptom. Hos voksne kan hosten fortsætte i flere uger efter de første symptomer.

Vejrtrækningsbesvær

38%

Vejrtrækningsbesvær opstår typisk 5-8 dage efter de første symptomer.

Mindre hyppige symptomer

Hvor ofte optræder det?

Andre oplysninger

Tab af lugte- og smagssans

41%

De fleste får sanserne igen indenfor fire uger.

Træthed

30%

Træthed og udmattelse kan hos nogle være meget udtalt og langvarigt.

Trykken for brystet

23%

Symptomer fra mave-tarm-kanalen

20%

Det er især symptomer som nedsat appetit, kvalme og opkast.

Muskelsmerter

17%

Ledsmerter

11%

 

Opspyt ved hoste

18%

Ondt i halsen

16%

 

Hovedpine

16%

Svimmelhed

11%

 

Neurologiske symptomer

11%

Øjensymptomer

11%

Øjensymptomer er som oftest milde og varer i 4-14 dage uden komplikationer.

I den kommende forårssæson

Klar snot (”løbenæse”) som isoleret symptom er ikke grundlag for mistanke om COVID-19. Derimod ses tør hoste samt tab af lugte-og smagssans som mere typiske symptomer på COVID-19.

I den kommende forårssæson i Grønlandvil øvrige luftvejsinfektioner som forkølelse, influenza, bihulebetændelse, halsbetændelse og lungebetændelse optræde med stigende hyppighed, og samtidigt med den fortsatte COVID-19 epidemi.

Da COVID-19 har et meget bredt spektrum af både symptomer og alvorlighedsgrader, og da der generelt er et meget stort overlap mellem COVID-19 og øvrige smitsomme luftvejsinfektioner, må der forventes betydelige udfordringer i den kommende tid ift. at sikre smitteforebyggelse, selvisolation, test mv. samtidigt med en korrekt sundhedsfaglig visitation og behandling af personer med behandlingskrævende sygdom.

Læs også
Opdateret: 24. marts 2021