airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Risikogrupper og særligt sårbare

Sundhedsmyndighederne har udarbejdet nedenstående vejledning, der indeholder gode råd og særlige forholdsregler.
Personer i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19

Det er altid en individuel vurdering, om du er i øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19, og hele din situation skal inddrages i vurderingen.

Generelt kan man dog sige, at personer med høj alder, som også har flere og svære kroniske sygdomme, har en højere risiko end personer med kun én kronisk sygdom af mild grad. Der kan også være sociale omstændigheder, for eksempel ens boligsituation, som medfører, at man samlet set er i højere risiko.

Personer i alderen 80 år eller ældre

Hvis du er 80 år eller ældre og har kroniske sygdomme og tilstande, er du i øget risiko, uanset om du er frisk og rask.

Personer i alderen 65-79 år

Mange friske og raske personer i aldersgruppen 65-79 år er ikke i øget risiko, men du kan være i øget risiko, hvis du har:

 • kroniske sygdomme, eller
 • mental og fysisk svækkelse med videre

Personer under 65 år

Meget få personer under 65 år er i øget risiko, men personer i denne aldersgruppe menes at være i øget risiko, hvis de har:

 • visse kroniske sygdomme
 • svært kontrollerbare kroniske sygdomme
 • overvægt med BMI på 35 eller over, og/eller nedsat immunforsvar

Visse børn og unge med kronisk sygdom

Sygdomme og tilstande, der medfører øget risiko hos voksne, kan ikke overføres direkte til børn og unge.

De børn og unge, som kan have en øget risiko, er typisk de børn, hvor der også inden COVID-19-epidemien, var særlige forholdsregler, f.eks. særlige forhold i forbindelse med skolegang/dagtilbud. Disse børn følges typisk i specialambulatorier, og får derigennem individuel vurdering og rådgivning.

Beboere i plejebolig/alderdomshjem

Beboere i plejeboliger eller alderdomshjem er i øget risiko, da de ofte er ældre og har kroniske sygdomme, dårlig funktionsevne og skrøbeligt helbred.

Gravide

Gravide betragtes som værende i øget risiko, ud fra et hensyn til både den gravide og det ufødte barn.

Gode råd til personer i øget risiko

Generelt kan man som person i øget risiko i vidt omfang fortsat gøre de samme ting, som man gjorde før COVID-19 epidemien, f.eks. tage på arbejde, deltage i fritidsaktiviteter og passe børnebørn.

Tog du allerede før COVID-19 epidemien særlige forholdsregler i din hverdag for at undgå at blive smittet med infektionssygdomme, f.eks. ved særlige tilstande med nedsat immunforsvar, bør du fortsat overholde disse.

Landslægeembedet anbefaler følgende for personer i øget risiko:

 • Overhold i særlig grad Landslægeembedets generelle råd og bed andre om at tage hensyn.
  Vi anbefaler, at du overholder de generelle råd, selvom du er vaccineret
 • Overvej, om der skal laves særlige tiltag på din arbejdsplads


Jo ældre du er – og jo flere og alvorlige kroniske sygdomme du har – desto mere opmærksom skal du være på at følge anbefalingerne. Men du skal naturligvis også tage hensyn til din livskvalitet, når du indfører begrænsninger i dit liv.

Kontakt dit lokale sundhedsvæsen eller den læge, som behandler dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig i forhold til din samlede situation.

Gode råd til pårørende til personer i øget risiko

Som pårørende til en person i øget risiko er det naturligt, at man kan blive bekymret.

Vi anbefaler følgende til pårørende til personer i øget risiko:

 • Vær særligt opmærksom på at overholde Landslægeembedets generelle råd om smitteforebyggelse. Hjælp også din pårørende og andre som du bor sammen med, med at huske rådene – også børn
 • Hold ekstra godt øje med symptomer, der kunne være COVID-19. Gå straks i selvisolation, hvis du får symptomer. Det gælder også milde symptomer eller hvis du er nær kontakt til en person, som er smittet med ny coronavirus. Hvis du er smittet med ny coronavirus, og bor sammen med en person som er i øget risiko, kan du få bevilliget et isolationsophold uden for hjemmet.


Kontakt coronasekretariatet for at høre mere

Opdateret: 18. marts 2021