airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udluftning

Ventilation og udluftning kan mindske risikoen for at sprede smitte med ny coronavirus, når du opholder dig indendørs.
Smittespredning gennem luften

Ny coronavirus smitter ved kontakt og gennem små dråber med virus, der overføres fra person til person - enten ved nys, hoste, samtale eller lignende. Når en person f.eks. hoster eller nyser, vil de fleste af dråberne falde til jorden, men nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid, og det øger risikoen for smitte.

Hvis der ikke bliver luftet ordentligt ud, stiger risikoen for at smitte kan spreder sig gennem luften, fordi dråbetætheden forøges. Luftskifte nedbringer koncentrationen af mikrodråber i luften og derfor er ventilation og gennemtræk et vigtig råd til forebyggelse af smittespredning.

Luftskifte kan ske gennem et ventilationssystem eller ved udluftning gennem vinduer og døre.

Sådan lufter du effektivt ud i dit hjem

Mange private hjem har ikke ventilationsanlæg, og derfor skal udskiftningen af luften ske manuelt. Det gør du ved at:

  • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk.
  • Skabe gennemtræk 5-10 min. 4-5 gange dagligt.
  • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, f.eks. før og efter besøg.
  • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.


Udluftning er vigtig, men erstatter ikke de generelle råd om smitteforebyggelse.

Luftskifte på arbejdspladser og indendørs offentlige rum

Ventilationssystemer kan styre luftskiftet og fjerne mikrodråber med virus, så de ikke ophobes i rummet. Ventilation bør derfor indføres eller optimeres i lokaler med offentlig adgang - for eksempel institutioner, skoler, kontorer, butikker og restauranter samt offentlige transportmidler som tog, metro og busser. For ventilationssystemer gælder det, at recirkulation af luft helt skal undgås, ligesom mængden af luft, der kommer udefra, skal øges.

Er der ikke et ventilationssystem tilknyttet arbejdspladsen eller det offentlige rum skal luftskifte ske ved gennemtræk, hvor vinduer og døre på tværs af rummet åbnes i 5-10 min 4-5 gange dagligt og hver time, hvis man er flere i lokalet i længere tid. Her anbefales det, at lokalet tømmes for mennesker, når der luftes ud.

Læs også
Opdateret: 24. marts 2021