airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Socialt samvær

For at forebygge smitte er det vigtigt, at vi kun er sammen med få personer, i kortere tid, og ikke med for mange forskellige.
Samvær og sociale sammenhænge

At være sammen med andre mennesker er vigtigt for vores trivsel og mentale sundhed.

Samtidig ved vi, at risikoen for smitte stiger, når vi er mange sammen. I sociale sammenhænge og under uformelle rammer, kan det være vanskeligt at efterleve krav og anbefalinger om afstand og hygiejne. Når vi er flere, der samles, kan der være risiko for ’superspredninger’, hvor en eller få personer på kort tid smitter et meget stort antal mennesker. Der kan være risiko for, at man spreder smitten, selvom man ikke har symptomer.

Derfor skal vi i øjeblikket begrænse antallet af sociale kontakter. Vi skal være sammen med få personer, i kortere tid og ikke med for mange forskellige. Dette gælder uanset om man er testet negativ, tidligere har været smittet, eller er vaccineret. På denne måde kan vi alle sammen bidrage til at undgå smittespredning.

Afholdelse af arrangementer

Når mennesker samles, særligt når der er tale om større forsamlinger, hvor man er tæt på hinanden, vil der være en øget risiko for smittespredning. Særligt kan der være risiko for såkaldte ’superspredninger’, hvor en eller få personer på kort tid smitter et meget stort antal mennesker.

Alle bør følge Landslægeembedets generelle anbefalinger til at forebygge smittespredning, når de bevæger sig i det offentlige rum.

Vær opmærksom på Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler.

Læs også
Opdateret: 23. marts 2021