airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grønlands strategi mod COVID-19 pandemien

Grønland er en ø med få indrejse-muligheder og en befolkning bosiddende i byer og bygder med stor afstand. Det gør, at der er helt unikke muligheder for at iværksætte særlige, meget effektive foranstaltninger til at forhindre smittespredning. Strategien afspejler dette.
Den overordnede strategi

Den overordnede strategi i Grønland er at undgå smittespredning i samfundet.

Grønlands overordnede mål er følgende:

  • Undgå vidtgående sundhedsmæssige konsekvenser med mange syge og døde.
  • Undgå større belastning af sundhedsvæsenet så det kan varetage normal drift og opretholde de sædvanlige funktioner og dermed bidrage til folkesundheden.
  • Undgå store og omkostningstunge nedlukninger af væsentlig samfundsmæssig betydning. Herved sikres driften af alle væsentlige samfundsstrukturer som uddannelsessektoren. Hovedparten af erhvervslivet kan ligeledes holdes i gang.

De konkrete mål

De konkrete mål for strategien er følgende:

  • Undgå, at der kommer smittede ind i Grønland.
  • Hvis der kommer smitte ind - undgå større udbrud.
  • Undgå en egentlig epidemi med smittespredning flere steder i Grønland samtidig.

Graf DK
Opdateret: 04. marts 2021