airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forebyg smitte

Selvom du ikke selv er syg, er det vigtigt, at du er med til at forebygge smittespredningen i samfundet. På den måde kan vi passe på os selv og hinanden.
De vigtigste elementer i forebyggelse af smittespredning (video)

De vigtigste elementer i forebyggelse af smittespredning er:

 1. Isolation af smittede personer, med fokus på selvisolation og test ved symptomer, samt opsporing af nære kontakter til smittede.
 2. Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne samt reduktion og rengøring af kontaktpunkter.
 3. Reduktion af tæt kontakt mellem mennesker - særligt ansigt-til-ansigt kontakt, med fokus på afstand, antal, hyppighed, varighed, luftskifte og brug af barrierer.6 generelle råd
 • Bliv hjemme hvis du er syg
 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Hosteetikette

God hosteetikette forebygger både dråbesmitte, og at virus overføres til hænderne og derefter til overflader og kontaktpunkter.

Når der afsættes virus på en overflade, kan andre røre stedet og dermed opsamle smitten og føre sygdommen videre ud i samfundet.

Hoster eller nyser man ud i rummet, kan der komme små dråber inficeret med virus ud i rummet, og er der mange mennesker samlet tæt i rummet, kan man smittes af dråberne, inden de lander på gulvet.

Anbefaling i forhold til hoste og nys:

 • Host eller nys i papirlommetørklæde eller ærmet, og vask eller afsprit hænder bagefter.
 • Ved host eller nys i hænder, så vask eller afsprit hænder straks bagefter

Anbefalinger til opsporing, test og isolation

Følgende anbefales i forhold til opsporing, test og isolation:

 • Ved symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, skal man selvisolere og blive undersøgt for COVID-19
 • Personer, der har været nær kontakt med en person med COVID-19 i perioden hvor man kan smitte, skal selvisolere og blive undersøgt for COVID-19
 • Nære kontakter skal opspores, så de kan instrueres i at selvisolere og blive undersøgt for COVID-19. Kontaktopsporingen skal er forankret i Coronasekretariatet under Landslægeembedet.
 • Lokaler med offentlig adgang skal tydeligt skilte med adgangsforbud for personer med symptomer på COVID-19
 • Arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner mv. bør tydeligt skilte med adgangsforbud for personer med symptomer på COVID-19, og bør have klare procedurer for håndtering af personale, elever, studerende, besøgende mv. med symptomer på COVID-19, herunder hvordan hjemmearbejde/hjemmestudiekan tilrettelægges.
 • Mundbind skal bæres, hvis der er behov for at bryde selvisolation f.eks. i forbindelse med kontakt til sundhedsvæsenet

Håndhygiejne (video)

Håndhygiejne er en effektiv metode til at forebygge smitte via genstande, hænder og ansigt. Ved håndvask med vand og sæbe løsnes og fjernes snavs og mikroorganismer fra huden og hænderne bliver rene, hvis håndvasken udføres korrekt.Følgende anbefales i forhold til at sikre god håndhygiejne:

 • Vask eller afsprit hænderne hyppigt og tilpas hyppigheden til den enkelte situation, f.eks. ved ankomst til og afgang fra hjem, arbejde, skole, butik mv., mellem forskellige aktiviteter, før spisning eller efter host/nys i hænder eller papirlommetørklæde samt før mundbind tages på hhv. efter det tages af.
 • Håndvaskmed vand og sæbe bør udføres korrekt, dvs. i ca. 1 minut. Håndvask anbefales frem for håndsprit, hvis hænderne er fugtige eller synligt beskidte og efter toilet-besøg, efter bleskift og før håndtering af madvarer.
 • Håndsprit er egnet, hvis man er ude eller ikke har adgang til håndvask. Hænderne skal holdes fugtige i mindst 30 sekunder, mens håndspritten gnides ind.
 • Medbring håndsprit eller vådservietter ved færden blandt mange mennesker og på steder med mange kontaktpunkter f.eks. i offentlige transportmidler eller i forsamlinger.
 • Rør kun ved ansigtet med rene hænder og vask eller afsprit hænderne efter berøring med ansigtet.
 • Hjælp dem, der ikke selv kan udføre korrekt håndhygiejne. Små børn skal f.eks. hjælpes med korrekt håndvasketeknik og pleje af hænder for at forebygge håndeksem.
 • Pleje af hænderne med fugtighedscreme eller lignende kan være en god idé for at forebygge tørre hænder og udvikling af eksem. Til børn kan en uparfumeret fed fugtighedscreme (fedtindhold 40 -70 %) benyttes.

Eksempler til offentlige institutioner, arbejdspladser, butikker, skoler, foreninger, kollektiv transport mv.:
 • Gør det let for medarbejdere, besøgende, kunder, elever, studerende mv.at holde rene hænder.
 • Steder, hvor der færdes mange mennesker eller der er mange fælles kontaktpunkter, skal der være let adgang til hånddesinfektion, f.eks. i offentlige institutioner, ved indgangspartier, på arbejdspladser, i forretninger, ved serveringssteder, ved idrætsfaciliteter mv.
 • Vær opmærksom på at fylde håndsprit op i løbet af dagen, og sørg for, at der er håndsprit både ved indgang og ved fælles kontaktpunkter, f.eks. betalingsterminal, automater hvor der trækkes kø-nummer, kaffeautomat, køleskab mv.
 • I lokaler med offentlig adgang eller hvor mange har adgang, f.eks. arbejdspladser, skal der være let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshånd-klæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

Indrejsende til Grønland

Til de indrejsende der lige er kommet fra udlandet:

 • Skal benytte mundbind uden for det primære opholdssted
 • Overholde hjemmekarantæne
 • må ikke deltage i forsamlinger, arrangementer, begivenheder mv. før det kan påvises, at de ikke er smittet med COVID-19
 • Kun foretage helt nødvendige indkøb af dagligvarer og andre fornødenheder

Fælles kontaktpunkter og rengøring

Fælles kontaktpunkter er overflader, der berøres af mange, f.eks. håndtag, gelændre, kontakter, trykknapper, tastaturer, mus, betalingsterminaler, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv.

Når mange rører de samme ting, øges risikoen for kontaktsmitte betydeligt.

Hyppig rengøring af fælles kontaktpunkter er derfor særligvigtigt.

Rengøring med vand og sæbe kan løsne og fjerne snavs og mikroorganismer fra overflader, og dermed nedsætte risikoen for kontaktsmitte.

Almindelig rengøring med vand og sæbe er i de fleste tilfælde tilstrækkelig, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion efter en konkret vurdering og ud fra et forsigtighedsprincip.

Genstande der ikke egner sig til at blive meget våde, kan i stedet desinficeres, f.eks. elektronik, telefoner og bærbare computere mv. Der kan derudover også være materialer, som skal rengøres ved andre midler, f.eks. UV-lys, gas eller damp. Dette kræver dog altid forudgående rengøring og at der er skærpede forholdsregler for ophold i rummet, hvor desinfektionen finder sted, samt at personalet har en særlig baggrund for at kunne håndtere det anvendte udstyr.

Hyppigheden af rengøring bør tilpasses årstider, således at der sikres hyppigere rengøring i den kommende efterårs-og vintersæson. Hyppigheden af rengøring bør desuden tilpasses aktivitet, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer, som f.eks. i dagtilbud, skoler, butikker, serveringssteder, offentlig transport, fitnesscentre, liberale erhverv mv. Hyppigere rengøring gælder også i forhold til tøj, som kan blive forurenet med ny coronavirus, selvom det vurderes som en begrænset smittekilde. Det tyder derudover ikke på, at ny coronavirus smitter gennem fødevarer.

Følgende anbefales i forhold til at forebygge smitte fra kontaktpunkter:

 • Identifikation og markering af fælles kontaktpunkter, f.eks. dørhåndtag og trykknapper
 • Fjern unødvendige kontaktpunkter, f.eks. trykknapbaserede tilfredshedsmåler, skilte der adskiller varer ved betalingskasser mv.
 • Skift til kontaktløs betjening, f.eks. sensorstyret belysning, håndfri vandhaner, automatisk eller albuebetjent døråbning, kontaktløs betaling mv.
 • Ved buffetservering, fællesspisning, hvor man spiser af samme skål mv. bør der anvendes personlige redskaber, engangsredskaber eller portionsanrettede skåle ved selvservering. Ligeledes bør der sikres et højt niveau af håndhygiejne.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum én gang dagligt, og oftere ved mange besøgende.
 • Skraldespande tømmes dagligtog altid inden de er helt fyldte.
 • Fælles redskaber og remedier børrengøres mellem forskellige kunder, brugere, mv., eller der kan benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.
 • Undgå at deleudstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, som f.eks. telefoner, tablets mv.
 • Ved tøjvask bør vaskeanvisning på tøjet følges, men i husstande med påvist tilfælde af ny coronavirus bør håndklæder, sengetøj og undertøj vaskes ved minimum 60 grader. Overvej hyppigere vask af tekstiler, der i højere grad udsættes for dråber og sekret fra næsen, f.eks. halstørklæder og handsker.

Holdafstand og begræns fysisk kontakt

Smitte gennem host, nys, råb, sang mv. kan ske ved spredning af dråber i de nære omgivelser.

Ved at holde afstand og begrænsetæt og fysisk kontakt, kan man derfor undgå både dråbesmitte og kontaktsmitte.

I Grønland anbefales mindst 2 meters afstand mellem personer.

Risikoen for smitte med ny coronavirus minimeres med antallet af nære kontakter, dvs. jo færre personer man har nær kontakt til des mindre risiko vil der være for at blive smittet og at give smitten videre. Det er er derfor vigtigt, at man forsøger at begrænse, hvor mange man ser og tænker over, hvordan man er sammen. Dette gælder såvel privat som professionelt og særligt ved større forsamlinger, hvor vi tidligere har set ’superspredning’, når mange personer samles og der sker stor smittespredning.

Inspiration til at holde afstand og begrænse fysiskkontakt

 • Offentlige lokaler, faciliteter, forretninger, serveringssteder, institutioner mv., hvor medarbejdere, besøgende og kunder bevæger sig imellem hinanden, skal sikre, at det er muligt at til enhver tid at holde mindst 2 meters afstand. Det gælder også for f.eks. indgangsområde, ved betalingsområde, ved servicefaciliteter, fællesarealer og toilet-faciliteter. Dette kan gøres vedtydeligskiltning, ruminddeling, bordopstillinger, af-standsmarkeringer på bordkanter, afmærkninger på gulv og lignende, der kan fungere som adfærdsregulerende indretninger (’nudging’), der understøtter at der holdes afstand i det offentlige rum. Ved butiksindgange kan der skiltes tydeligt med, hvor mange personer, der må være i lokalet ad gangen.
 • Antallet af kontakter i daginstitutioner, skoler mv. kan reduceres ved eksempelvis at opdelebørnene i mindre og fastegrupper/stuer med fasteansatte per gruppe. Man vil også kunne reducere antallet af kontakter ved at holde klasser adskilt i frikvarterer, eksempelvis ved at afholde frikvartererne forskudt. I skoleklasser eller andre steder med bordopstilling kan man begrænse ansigt-til-ansigt kontakt ved at placere bordene på rækker i et klasselokale eller ved at øge afstanden ved ansigtsvendte bordopstillinger.
 • På arbejdspladser kan medarbejdere møde forskudt, og opholds-og mødelokaler kan lukkes eller indrettes, så det er muligt at holde den anbefalede afstand, f.eks. ved at reducere antallet af stole.
 • I offentlige transportmidler skal passagerer hjælpes til at holde afstand og reducere antallet af kontakter ved f.eks. at begrænse trængsel, begrænsestående passagerer gennem f.eks. brug af pladsbillet, reducerer muligheden for at bevæge sig frit mellem hinanden osv.
 • I serviceerhverv, praksissektor mv. kan tidsbestilling bruges som et værktøj til at begrænse kødannelser og fyldte venteværelser, hvilket også kan begrænse den fysiske kontakt og antallet af kontakter.

Læs også
Opdateret: 23. marts 2021