Brug af mundbind og visir

Mundbind kan være et supplement til forebyggelse af smitte i de situationer, hvor det er svært at holde afstand. Det er vigtigt, at du fortsat overholder rådene om afstand og god hygiejne, selv om du bærer mundbind.

Der findes forskellige typer af barrierer. Landslægeembedet anbefaler i udgangspunktet, at man benytter et CE-mærket engangsmundbind eller et stofmundbind med dokumenteret høj kvalitet og filtrationsevne, godkendt efter den danske standard for vaskebare mundbind i det offentlige rum (DS 3000:2021).

Engangsmundbind

Et mundbind bør være CE-mærket og godkendt som medicinsk udstyr.

CE-mærket viser, at mundbindet lever op til gældende lovgivning, og at fabrikanten kan dokumentere produktets sikkerhed og ydeevne. Engangsmundbind, der er godkendt som medicinsk udstyr, testes efter industrielle standarder, der sikrer dokumentation for filtreringsgrad og åndbarhed.

Type I-mundbind har en filtreringsgrad på mindst 95%, mens type II-mundbind har en filtreringsgrad på mindst 98%. Type II R-mundbind har ud over en filtreringsgrad på mindst 98% også en evne til at kunne modstå stænk og sprøjt fra væsker. Forskellen på de tre typer er vigtigt i sundhedsvæsenet, men har ikke en betydelig funktion i det offentlige rum.

Stofmundbind

Et stofmundbind bør være af god kvalitet og have dokumenteret høj filtreringsgrad. Dansk Standard har sammen med Forbrugerådet Tænk, en række testlaboratorier og danske sundhedsmyndigheder, udarbejdet en dansk standard for stofmundbind, der stiller krav til kvalitet, sikkerhed og funktion (DS 3000:2021).

Standarden indeholder en række specifikke krav til kvalitet, indholdsstoffer, funktion, sikkerhed, testmetoder og mærkning, der skal gøre det muligt for producenter at dokumentere kvaliteten og indholdet i stofmundbindet og derved nemmere for forbrugere at vælge et godt stofmundbind.

Producenter, der følger denne standard, skal bl.a. sikre, at mundbindet testes i forhold til sundhedsskadelige indholdsstoffer og filtreringsgrad. På emballagen angives, om produktet er godkendt i forhold til standarden, ligesom filtreringsgraden skal angives på emballagen.

Landslægeembedet anbefaler, at man benytter et stofmundbind, der er godkendt i forhold til standarden og har en dokumenteret høj filtreringsgrad.

Der findes også genanvendelige stofmundbind, der er CE-mærket efter samme standard som engangsmundbind.

Visir

Et visir bør kun benyttes i situationer eller af personer, hvor mundbind ikke kan bruges. Det kan fx være på grund af betydelige gener eller andre fysiske forhold, som eksempelvis behov for at kunne mundaflæse.

Et visir kan primært beskytte bæreren mod dråber. Det har ingen filtrerende effekt og slutter ikke tæt om ansigtet, hvilket påvirker, hvor god den smitteforebyggende effekt må antages at være. I de få tilfælde, hvor et visir benyttes, bør der kun anvendes heldækkende ansigtsvisir, der dække hele ansigtet.

Industrielt fremstillede mundbind er et engangsprodukt, der i udgangspunktet skal bortskaffes, når det har været anvendt. Mundbind skal udskiftes, når de bliver våde, snavsede eller berøres, da de kan miste deres beskyttende effekt. Det anbefales ikke at vaske et engangsmundbind med henblik på at kunne genbruge det. Vask af engangsmundbind påvirker filtreringsgraden og åndbarheden, så mundbindet ikke vil have sin beskyttende effekt.

Mundbind brugt i det offentlige rum bortskaffes som almindeligt affald. Efter bortskaffelse af mundbindet, skal hænderne rengøres ved håndvask eller håndsprit.

Hvis du bruger briller, kan du opleve, at brillerne dugger, når du bruger mundbind. Det kan være genererende for synet og kan øge risikoen for kontaktsmitte, hvis du gentagne gange rører ved dine briller. Vi har derfor samlet et par gode råd til, hvordan du kan undgå, at dine briller dugger:

• Sørg for at vælge et mundbind, der sidder helt tæt om din næse, f.eks. et mundbind med en metalstrip, som kan klemmes sammen rundt om næsen.

• Placer mundbindet så tæt på øjnene som muligt og bær dine briller lidt længere nede på næsen.

• Rengør dine brilleglas med lunkent vand og et par dråber opvaskemiddel hver morgen og aften. Sæbe reducerer risikoen for dug på brilleglassene.

• Tør brilleglassene af med en mikrofiberklud.

Det er en forudsætning for at børn kan anvende mundbind, at barnet forstår at anvende mundbindet korrekt. Det er vigtigt, at mundbindet ikke sidder for løst på barnets ansigt, og at barnet kan tage det af og på. Det kan børn typisk, når de er i skolealderen.

Du kan hjælpe småbørn, som ikke kan bruge mundbind, med at have rene hænder og holde øje med om de har symptomer på COVID-19.

Sidste opdateret