Vaccination som adgangsgivende

I Nuuk er der krav om vaccination mod COVID-19, for personer der vil opholde sig i lokaler og tilhørende arealer med offentlig adgang.

Nedenfor er information om adgangskrav i Nuuk.

Du skal være færdigvaccineret mod COVID-19

Hvis du ikke er færdigvaccineret mod COVID-19, er der en række offentligt tilgængelige steder, hvor du ikke må befinde dig:

1) Restauranter, cafeer, værtshuse, diskoteker og lignende samt deres tilhørende udearealer.

2) Kulturinstitutioner – herunder bl.a. kulturhuse, biografer, museer og udstillingshaller.

3) Medborgerhuse og lignende.

4) Biblioteker.

5) Indendørs og udendørs idrætsfaciliteter – herunder bl.a. idrætslokaler og -haller, svømmehaller, fitnesscentre samt fodboldbaner.

6) Frisører, massører, skønhedsklinikker og lignende.

Hvornår er man færdigvaccineret?

En person anses som færdigvaccineret mod COVID-19, når personen har fået sidste stik med vaccinen. Afhængigt af hvilken type vaccine du er blevet vaccineret med, er der forskellige antal stik. Hvis du er vaccineret med Moderna-vaccinen, er du færdigvaccineret, så snart du har fået dit stik nr. 2.

En positiv Coronatest, som er mellem 14 dage og 12 uger gammel, godtages også som dokumentation.

Hvem må godt komme ind de steder, der er begrænset, selv om de ikke er færdigvaccinerede mod COVID-19?

1) Ansatte der skal udføre deres arbejde på deres arbejdsplads.

2) Personer der af Landslægeembedet generelt anbefales ikke at blive vaccineret mod COVID-19.

3) Personer der er 11 år eller yngre.

Du må stadig godt komme følgende steder, selv hvis du ikke er færdigvaccineret mod COVID-19:

1) Butikker

2) Posthuse.

3) Lufthavne.

4) Ekspeditionslokaler, serviceskranker mv. hos offentlige myndigheder og forsyningsvirksomheder.

5) Venteområder i forbindelse med offentlig transport.

6) Lokaler hvor du skal udføre dit arbejde.

Bekendtgørelsen gælder ikke:

1. Det Grønlandske Sundhedsvæsen er helt undtaget for bekendtgørelsen, men kan som altid indføre egne regler for at sikre patienters helbred. Klinikker, private praksisser eller forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i, er ligeledes undtaget.

2. Politiske forsamlinger er også undtaget, ligesom politiets arbejde ikke er omfattet af bekendtgørelsen.

3. Der er ikke krav om at være færdigvaccineret ved ophold på private og offentlige dagtilbud, skoler, uddannelsesinstitutioner og plejehjem.

Gælder vaccinationskravet transport?

Nej.

Hvornår skal du bruge dokumentation

Der er ikke et krav, at borgere skal være i fysisk besiddelse af f.eks. coronapas eller vaccinationsattest. Politiet kan anmode sundhedsvæsenet om folks vaccinationsoplysninger og tjekke det den vej igennem.

Kontrol af færdigvaccination

Politiet sikrer kontrol af efterlevelse af bekendtgørelsen. Butiksejere, personale i beværtninger m.m. er ikke forpligtede til at kontrollere det. Ved kontrol kan borgere give politiet tilladelse til at indhente vaccineoplysninger fra sundhedsvæsenet, så fysisk vaccinationsdokumentation er ikke nødvendig.

Det er kriminelt at bryde reglerne opsat i bekendtgørelsen. Potentielt kan der udstedes bøder, hvor forholdet er sanktionsbelagt.