Persondatapolitik

Når du bliver vaccineret mod COVID-19 tilgår dine COVID-19 vaccinationsoplysninger i din patientjournal, som føres af sundhedsmyndighederne. Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse er den dataansvarlige for din patientjournal.

De oplysninger, der registres i forbindelse med din vaccination, er:

·         Dit personnummer

·         Dit navn

·         Datoen for din vaccination

·         Vaccineproducenten

·         Batchnummer på selve vaccinen

I henhold til Landstingsforordning om patienters retsstilling §§ 19-21 har du ret til at få oplyst din vaccinationsstatus.

For at du på en nem og sikker måde kan dokumentere og vise dine vaccinationsoplysninger i forbindelse med COVID-19 restriktioner har Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse indgået en aftale med Statens Serum Institut om, at grønlandske borgere kan benytte det danske coronapas til at kunne dokumentere deres vaccinationsstatus i forbindelse med corona restriktioner fastsat i medfør af Landstingsforordning om civile foranstaltninger mod smitsomme sygdom.

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse overfører de ovenfor nævnte oplysninger til Statens Serum Institut i Danmark med henblik på, at Statens Serum Institut kan videregive oplysningerne via coronapas appen til din mobiltelefon. Du afgør selv, hvem du vil vise coronapasset i din mobiltelefon til.

Formålet med aftalen er at sikre, at du ved rejser i Danmark og til de øvrige EU-lande, Norge, Island og Lichtenstein kan dokumentere din vaccinationsstatus, således at du får de samme rettigheder, som landets egne borgere har, hvis de er vaccineret.

Ved at downloade og bruge den danske coronapas app giver du et frivilligt samtykke til, at Statens Serum Institut må lagre appen og dine personoplysninger om dig på din mobiltelefon. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gøres ved, at du i appen trækker dit samtykke tilbage eller sletter appen fra din mobiltelefon. Dette er beskrevet nærmere i appen.

Har du det danske coronapas, kan du benytte appen til at dokumentere PCR-test, som du skal have ved indrejse til Grønland, og vaccinationsoplysninger overfor Air Greenland i lufthavnen i Kastrup. De konkrete krav til indrejse i Grønland fremgår andet sted på denne webside.

Ønsker du ikke at benytte det danske coronapas, skal du dokumentere dine PCR-test og vaccinationsoplysninger på anden måde.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personoplysninger, skal din klage fremsendes til:

Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse

Postboks 1001

3900 Nuuk

Eller på: sundhedsledelsen@peqqik.gl

Sidste opdateret