Vaccination af frontlinemedarbejdere (sundheds-, social- og ældresektoren)

Frontlinemedarbejdere i sundhedsvæsnet og kommunen tilbydes boostervaccination mod COVID-19 samt influenzavaccination.

Boostervaccination mod COVID-19

Generelt forventes den enkelte medarbejder i sundheds-, social-, og ældresektoren at have en høj effekt af COVID-19 primærvaccination, og immuniteten forventes at falde langsommere blandt denne gruppe, end i de ældre aldersgrupper.

Læs mere om boostervaccination her.

Influenzavaccination

Nye medarbejdere og vikarer i sundheds-, social- og ældresektoren bør så vidt mulig være influenza-vaccineret inden ankomst til Grønland.

Læs mere om influenzavaccination her.

Sidste opdateret