Retningslinjer for grundskoler, fritidsaktiviteter og dagtilbud

Retningslinjer ved mistanke om smitte bandt børn på grundskoler, fritidsaktiviteter og i dagtilbud mv.:

  1. Personer med symptomer på COVID-19 bør hurtigst muligt gå i isolation og blive testet.
  2. Personer med symptomer holdes adskilt fra de øvrige børn/elever/studerende og medarbejdere, indtil de kan hentes eller hjemsendes, og der bør rengøres på oplagte kontaktpunkter (f.eks. ved siddeplads i klasselokale, håndtag, gelændere m.m., som den syge har rørt ved).
  3. Mistanke om smitte kan ophæves ved negativ PCR-test.

Ved konstateret smitte blandt elever eller lærere afklares det videre forløb i samarbejde mellem kommunen og landslægeembedet i henhold til gældende regler på området.

Grundprincipper for håndtering af sager i relation til grundskoler og dagtilbud:

  1. Dagtilbud og grundskoler bør afvise at modtage børn/elever, der er smittede eller nærkontakter til smittede.
  2. Frem for hjemsendelse kan der foretages testning af elever, eventuelt af flere omgange. Tidspunkter for testning afhænger af den konkrete sag.
  3. Børn, som ikke har symptomer på COVID-19, og som forældrene ikke ønsker testet, anbefales at blive hjemme i karantæne til og med 14 dage efter sidste nære kontakt til den smittede person.
  4. Forældre eller andre familiemedlemmer eller bofæller til børn, der er nære kontakter, behøver ikke foretage sig andet end at være ekstra opmærksomme på de smitteforebyggende råd, herunder hygiejne og udluftning.