Hygiejne på arbejdspladsen

• Gør det let for medarbejdere, besøgende, kunder, elever, studerende mv. at holde rene hænder med håndvask og/eller håndsprit.

• Steder, hvor der færdes mange mennesker, eller der er mange fælles kontaktpunkter, skal der være let adgang til hånddesinfektion, f.eks. i offentlige institutioner, ved indgangspartier, på arbejdspladser, i forretninger, ved serveringssteder, ved idrætsfaciliteter mv.

• Vær opmærksom på at fylde håndsprit op i løbet af dagen og sørg for, at der er håndsprit både ved indgang og ved fælles kontaktpunkter, f.eks. betalingsterminal, nummerautomat, kaffeautomat, køleskab mv.

• I lokaler med offentlig adgang eller hvor mange har adgang, f.eks. arbejdspladser, skal der være let adgang til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.

• Håndsprit kan ikke erstatte en grundig håndvask og vil være mindre effektiv, hvis man ikke har vasket hænder først. Derfor skal man f.eks. altid bruge vand og sæbe, hvis der er synligt snavs på hænderne. Håndsprit kan være et fint supplement til håndvask, idet håndspritten kan have en god desinficerende effekt. Derudover kan det være godt at bruge håndsprit, hvis man ikke har mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.

Fælles kontaktpunkter er overflader, der berøres af mange. F.eks. håndtag, gelænder, kontakter, trykknapper, tastaturer, betalingsterminaler, armlæn, bordkanter, legetøj, redskaber, vandhaner, toiletter mv. Når mange rører de samme ting, øges risikoen for kontaktsmitte betydeligt. Hyppig rengøring af fælles kontaktpunkter er derfor særligt vigtigt.

Rengøring med vand og sæbe kan løsne og fjerne snavs og mikroorganismer fra overflader, og dermed nedsætte risikoen for kontaktsmitte. Almindelig rengøring med vand og sæbe er i de fleste tilfælde tilstrækkeligt, men kan suppleres med efterfølgende desinfektion efter en konkret vurdering og ud fra et forsigtighedsprincip.

Genstande, der ikke egner sig til at blive meget våde, kan i stedet desinficeres, f.eks. elektronik. Der kan derudover også være materialer, som skal rengøres ved andre midler, f.eks. UV-lys, gas eller damp. Dette kræver dog altid forudgående rengøring, og at der er skærpede forholdsregler for ophold i det rum, hvor desinfektionen finder sted, samt at personalet har en særlig baggrund for at kunne håndtere det anvendte udstyr.

Hyppigheden af rengøring bør tilpasses aktivitet, således at der sikres hyppig og gentagen rengøring af kontaktpunkter i lokaler og situationer med mange besøgende og/eller mange berøringer. Eksempelvis i dagtilbud, skoler, butikker, serveringssteder, offentlig transport, fitnesscentre, liberale erhverv mv.

Hyppigheden af rengøring bør tilpasses årstider, således at der sikres hyppigere rengøring i efterårs- og vintersæson. Hyppigere rengøring gælder også i forhold til tøj, som kan blive forurenet med coronavirus, selvom det vurderes som en begrænset smittekilde. Det tyder derudover ikke på, at coronavirus smitter gennem fødevarer.

Metoder til at forebygge smitte fra kontaktpunkter:

• Identifikation og markering af fælles kontaktpunkter, f.eks. dørhåndtag og trykknapper.

• Fjern unødvendige kontaktpunkter (f.eks. trykknapbaserede tilfredshedsmåler, skilte der adskiller varer ved betalingskasser mv.) og skift til kontaktløs betjening (f.eks. sensorstyret belysning, håndfri vandhaner, automatisk eller albuebetjent døråbning, kontaktløs betaling mv.).

• Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum én gang dagligt og oftere ved mange besøgende.

• Sørg for portionsanretning eller brug personlige redskaber eller engangsredskaber ved f.eks. buffetservering og fællesspisning.

• Fælles redskaber og remedier bør rengøres mellem forskellige brugere, eller der kan benyttes personlige redskaber eller engangsudstyr.

• Undgå at dele udstyr, der vanskeligt kan rengøres mellem brugere, som f.eks. telefoner, tablets mv.

• Skraldespande tømmes dagligt, og altid inden de er helt fyldte.

• Ved tøjvask bør vaskeanvisning på tøjet følges, men i husstande med påvist tilfælde af coronavirus bør håndklæder, sengetøj og undertøj vaskes ved minimum 60 grader. Overvej hyppigere vask af tekstiler, der i højere grad udsættes for dråber og sekret fra næsen, f.eks. halstørklæder og handsker.

Ventilation og udluftning kan mindske risikoen for at sprede smitte med coronavirus, når du opholder dig indendørs. Luftskifte kan ske gennem et ventilationssystem eller ved udluftning gennem vinduer og døre.

Coronavirus smitter ved kontakt og gennem små dråber med virus, der overføres fra person til person – ved nys, hoste, samtale eller lignende. Når en person f.eks. hoster eller nyser, vil de fleste af dråberne falde til jorden, men nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid, og det øger risikoen for smitte.

Hvis der ikke bliver luftet ordentligt ud, stiger risikoen for at smitte kan spreder sig gennem luften, fordi dråbetætheden forøges. Luftskifte nedbringer koncentrationen af mikrodråber i luften, og derfor er ventilation og gennemtræk et vigtig råd til forebyggelse af smittespredning.

Sådan lufter du ud:

• Luk vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk.

• Skab gennemtræk 5-10 min. 4-5 gange dagligt.

• Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, f.eks. før og efter besøg.

• Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

Udluftning er vigtig, men erstatter ikke de generelle råd om smitteforebyggelse.

Sidste opdateret